Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/313401–313500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313401 2002 PQ70 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
313402 2002 PU75 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313403 2002 PF80 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
313404 2002 PG101 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313405 2002 PC105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313406 2002 PP128 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313407 2002 PA130 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313408 2002 PU138 11/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
313409 2002 PN155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 620 m MPC · JPL
313410 2002 PL159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
313411 2002 PE171 07/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
313412 2002 PY173 08/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
313413 2002 PK175 07/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
313414 2002 PN177 08/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313415 2002 PU179 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313416 2002 PB180 08/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
313417 2002 PJ197 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
313418 2002 QE5 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
313419 2002 QL22 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313420 2002 QK35 29/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313421 2002 QP42 30/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
313422 2002 QK48 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
313423 2002 QR49 29/08/2002 Palomar R. Matson 1,0 km MPC · JPL
313424 2002 QO53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
313425 2002 QT54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
313426 2002 QO72 18/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
313427 2002 QL75 30/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
313428 2002 QR79 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313429 2002 QZ81 17/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313430 2002 QK86 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313431 2002 QX97 18/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
313432 2002 QC116 18/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313433 2002 QL126 17/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
313434 2002 QL146 23/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313435 2002 RC3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313436 2002 RU5 03/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
313437 2002 RM8 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
313438 2002 RA14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
313439 2002 RH42 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
313440 2002 RL91 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313441 2002 RJ105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313442 2002 RM143 11/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
313443 2002 RK156 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313444 2002 RS163 12/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313445 2002 RQ176 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313446 2002 RA178 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313447 2002 RL183 11/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
313448 2002 RC186 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313449 2002 RN191 12/09/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
313450 2002 RJ218 14/09/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
313451 2002 RN223 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
313452 2002 RF254 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
313453 2002 RV264 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
313454 2002 RH266 15/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
313455 2002 SE1 26/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
313456 2002 SF8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313457 2002 SW28 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
313458 2002 SG35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
313459 2002 SB37 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
313460 2002 SC38 30/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313461 2002 SZ46 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
313462 2002 SQ71 17/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
313463 2002 TH3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313464 2002 TT4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313465 2002 TH36 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313466 2002 TC55 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313467 2002 TZ83 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
313468 2002 TL92 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313469 2002 TZ92 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
313470 2002 TT113 03/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
313471 2002 TT120 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313472 2002 TW132 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313473 2002 TG153 05/10/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
313474 2002 TD160 05/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
313475 2002 TV163 05/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313476 2002 TH179 13/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
313477 2002 TA180 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313478 2002 TY202 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313479 2002 TZ208 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
313480 2002 TO216 06/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313481 2002 TD246 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
313482 2002 TG254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313483 2002 TB265 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313484 2002 TM271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313485 2002 TH299 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
313486 2002 TW325 05/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
313487 2002 TE359 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
313488 2002 TP362 10/10/2002 Apache Point SDSS 870 m MPC · JPL
313489 2002 TA370 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
313490 2002 TD372 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
313491 2002 UN55 29/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
313492 2002 VT2 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
313493 2002 VM10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
313494 2002 VB29 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
313495 2002 VD30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313496 2002 VR37 04/11/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
313497 2002 VC39 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313498 2002 VP40 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313499 2002 VY41 05/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
313500 2002 VV60 04/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL