Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/313301–313400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313301 2002 CS248 14/02/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
313302 2002 CQ252 04/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
313303 2002 CU269 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
313304 2002 CJ291 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313305 2002 CU305 03/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313306 2002 CS306 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313307 2002 CQ310 07/02/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
313308 2002 DF18 20/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
313309 2002 EH8 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313310 2002 EW10 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313311 2002 EG21 10/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
313312 2002 EL38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
313313 2002 EW39 09/03/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
313314 2002 EM43 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313315 2002 EX49 12/03/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
313316 2002 EZ53 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313317 2002 EC63 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313318 2002 EY64 13/03/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
313319 2002 EW80 13/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
313320 2002 ET120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
313321 2002 EA124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
313322 2002 EC144 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
313323 2002 EJ152 15/03/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
313324 2002 EQ158 05/03/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
313325 2002 EF162 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
313326 2002 EJ162 15/03/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
313327 2002 ET162 13/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313328 2002 FE4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
313329 2002 FH5 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313330 2002 FY15 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
313331 2002 FR24 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
313332 2002 FA36 21/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313333 2002 FU41 19/03/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
313334 2002 GA2 04/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313335 2002 GJ4 09/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313336 2002 GC26 12/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313337 2002 GN35 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
313338 2002 GJ38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
313339 2002 GE45 04/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
313340 2002 GZ45 04/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
313341 2002 GE49 04/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
313342 2002 GH69 08/04/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
313343 2002 GG73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
313344 2002 GZ92 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313345 2002 GT100 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313346 2002 GM108 11/04/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
313347 2002 GU109 11/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
313348 2002 GQ110 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313349 2002 GS120 12/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
313350 2002 GK123 10/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
313351 2002 GY124 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
313352 2002 GX127 12/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313353 2002 GX133 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313354 2002 GC134 12/04/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
313355 2002 GG136 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313356 2002 GS145 12/04/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
313357 2002 GU146 13/04/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
313358 2002 GP153 12/04/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
313359 2002 GA176 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313360 2002 GV179 04/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
313361 2002 GT183 09/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
313362 2002 GE184 14/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
313363 2002 GM190 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
313364 2002 GS190 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
313365 2002 HD13 22/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313366 2002 JE24 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313367 2002 JL27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313368 2002 JL30 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313369 2002 JM34 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
313370 2002 JW67 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313371 2002 JD98 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
313372 2002 JJ100 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313373 2002 JN120 05/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
313374 2002 JH144 13/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
313375 2002 JM145 14/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
313376 2002 JS150 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
313377 2002 KK2 16/05/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
313378 2002 KT13 19/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
313379 2002 KP16 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
313380 2002 LE16 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313381 2002 LG25 03/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313382 2002 LG33 04/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
313383 2002 LS49 08/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
313384 2002 LP60 12/06/2002 Palomar M. Meyer 910 m MPC · JPL
313385 2002 NZ20 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313386 2002 NG22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313387 2002 ND42 14/07/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
313388 2002 NU54 05/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
313389 2002 NZ59 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313390 2002 NS62 05/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
313391 2002 NL64 02/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313392 2002 NG68 12/07/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
313393 2002 NQ71 09/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
313394 2002 NK73 05/07/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
313395 2002 NP73 06/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
313396 2002 ND74 14/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
313397 2002 NH76 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
313398 2002 NG77 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
313399 2002 PW19 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313400 2002 PO53 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL