Danh sách tiểu hành tinh/313201–313300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313201 2001 QU230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
313202 2001 RV 07/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
313203 2001 RC7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
313204 2001 RW49 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313205 2001 RU50 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313206 2001 RS52 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
313207 2001 RW82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
313208 2001 RR96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
313209 2001 RT152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
313210 2001 SW1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
313211 2001 SM41 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
313212 2001 SY98 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
313213 2001 SD137 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313214 2001 SX143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313215 2001 SB193 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313216 2001 SA222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
313217 2001 SH233 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
313218 2001 SF250 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313219 2001 SU271 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313220 2001 SC284 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
313221 2001 SS306 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313222 2001 SF338 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
313223 2001 SZ341 21/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
313224 2001 SK344 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313225 2001 TG60 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
313226 2001 TY82 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313227 2001 TW108 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313228 2001 TM121 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313229 2001 TJ152 10/10/2001 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
313230 2001 TJ189 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313231 2001 TN203 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
313232 2001 TL211 13/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
313233 2001 TG236 15/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
313234 2001 TD241 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313235 2001 TN244 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
313236 2001 TB259 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
313237 2001 TJ260 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
313238 2001 UF9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
313239 2001 UY30 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313240 2001 US37 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313241 2001 UC46 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313242 2001 UM67 20/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313243 2001 UZ72 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313244 2001 UW88 16/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
313245 2001 UH98 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
313246 2001 UN138 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
313247 2001 UO138 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313248 2001 UR144 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313249 2001 UC202 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
313250 2001 UQ202 19/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313251 2001 UE224 26/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
313252 2001 VS28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313253 2001 VS89 12/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
313254 2001 VP101 12/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
313255 2001 VM106 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313256 2001 VX126 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
313257 2001 VJ133 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
313258 2001 WK18 17/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
313259 2001 WX61 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
313260 2001 WZ90 21/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
313261 2001 XP12 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313262 2001 XF33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
313263 2001 XD69 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313264 2001 XK123 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313265 2001 XC125 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
313266 2001 XG174 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313267 2001 XN218 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313268 2001 XR236 15/12/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
313269 2001 YF 17/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
313270 2001 YL12 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313271 2001 YF63 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313272 2001 YM87 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
313273 2001 YY94 17/12/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
313274 2001 YW154 19/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
313275 2001 YJ162 15/01/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
313276 2002 AX1 06/01/2002 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
313277 2002 AN24 08/01/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
313278 2002 AL34 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
313279 2002 AF110 09/01/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
313280 2002 AK112 09/01/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
313281 2002 AR170 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313282 2002 AB192 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
313283 2002 AR206 13/01/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
313284 2002 CO4 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313285 2002 CY19 04/02/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
313286 2002 CA27 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
313287 2002 CL28 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313288 2002 CA34 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313289 2002 CX70 07/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313290 2002 CE90 07/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
313291 2002 CB116 14/02/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
313292 2002 CN119 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313293 2002 CU126 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313294 2002 CG139 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313295 2002 CY147 10/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
313296 2002 CO161 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
313297 2002 CT181 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
313298 2002 CD201 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313299 2002 CM201 10/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
313300 2002 CL209 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL