Danh sách tiểu hành tinh/314101–314200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314101 2005 EZ52 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
314102 2005 EM55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
314103 2005 EG74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314104 2005 ER78 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
314105 2005 EY78 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314106 2005 EO79 03/03/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
314107 2005 EQ80 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
314108 2005 EP84 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
314109 2005 EU87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
314110 2005 ED90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
314111 2005 ES90 08/03/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
314112 2005 EY90 08/03/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
314113 2005 EN94 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
314114 2005 EO94 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
314115 2005 EO103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
314116 2005 EP103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314117 2005 ET104 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
314118 2005 EW119 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
314119 2005 EU131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
314120 2005 EC138 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
314121 2005 EC147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
314122 2005 ET151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
314123 2005 EZ151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314124 2005 EJ152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
314125 2005 EL154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
314126 2005 EN155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
314127 2005 EM157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
314128 2005 EJ161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
314129 2005 ER164 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314130 2005 EM165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
314131 2005 EB179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314132 2005 EK179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
314133 2005 EU180 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
314134 2005 EC185 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
314135 2005 EC187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
314136 2005 EA190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
314137 2005 EM190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314138 2005 EW192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
314139 2005 EO197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
314140 2005 EP197 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
314141 2005 ED198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
314142 2005 EE203 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
314143 2005 ED208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314144 2005 EQ210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314145 2005 ET212 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
314146 2005 EO213 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
314147 2005 ED233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
314148 2005 EU244 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
314149 2005 ET247 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314150 2005 EQ251 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
314151 2005 EQ266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
314152 2005 EZ271 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
314153 2005 EH273 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
314154 2005 EL279 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
314155 2005 EN281 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
314156 2005 EG292 10/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314157 2005 EE324 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
314158 2005 EL324 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
314159 2005 FW1 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
314160 2005 FV5 31/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 940 m MPC · JPL
314161 2005 FY7 30/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
314162 2005 FL8 21/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 980 m MPC · JPL
314163 Kittenberger 2005 GX 01/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 750 m MPC · JPL
314164 2005 GD11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
314165 2005 GF25 02/04/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
314166 2005 GP36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
314167 2005 GX45 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
314168 2005 GK46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
314169 2005 GA61 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
314170 2005 GW62 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
314171 2005 GT73 04/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
314172 2005 GZ73 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
314173 2005 GM74 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
314174 2005 GE98 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
314175 2005 GZ99 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314176 2005 GW111 05/04/2005 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
314177 2005 GE119 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
314178 2005 GV120 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
314179 2005 GF126 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
314180 2005 GS128 01/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
314181 2005 GO136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
314182 2005 GY153 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
314183 2005 GU167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
314184 2005 GD169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
314185 2005 GA181 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
314186 2005 GU181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
314187 2005 HR6 19/04/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314188 2005 JL50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
314189 2005 JV70 07/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
314190 2005 JO119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314191 2005 JS119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
314192 2005 JP125 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314193 2005 JF126 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314194 2005 JU138 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
314195 2005 JH143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
314196 2005 JZ153 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314197 2005 KX 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
314198 2005 KG3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
314199 2005 LB4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314200 2005 LK14 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL