Danh sách tiểu hành tinh/313101–313200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313101 2000 WC70 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313102 2000 WQ70 19/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313103 2000 WD76 20/11/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
313104 2000 WE76 20/11/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
313105 2000 WQ89 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313106 2000 WT96 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313107 2000 WF151 29/11/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
313108 2000 WY152 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313109 2000 WP176 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
313110 2000 XC6 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313111 2000 XF9 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313112 2000 XG44 05/12/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313113 2000 XP44 06/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 900 m MPC · JPL
313114 2000 YV15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
313115 2000 YL17 28/12/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
313116 Pálvenetianer 2000 YX31 31/12/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 750 m MPC · JPL
313117 2000 YE40 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
313118 2000 YY106 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
313119 2000 YP114 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
313120 2000 YF123 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
313121 2000 YV123 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
313122 2000 YU137 29/12/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 980 m MPC · JPL
313123 2001 AK2 02/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313124 2001 AL2 02/01/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313125 2001 AQ6 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313126 2001 AL46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313127 2001 AD47 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313128 2001 BB1 16/01/2001 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
313129 2001 BG2 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
313130 2001 BN3 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313131 2001 BT6 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
313132 2001 BF56 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313133 2001 BA74 30/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313134 2001 BJ83 18/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313135 2001 CW5 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313136 2001 CX9 02/02/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313137 2001 CE11 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313138 2001 CV18 02/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
313139 2001 CZ24 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313140 2001 CE27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
313141 2001 CK31 12/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 3,9 km MPC · JPL
313142 2001 DM2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
313143 2001 DT5 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
313144 2001 DZ7 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
313145 2001 DA9 17/02/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
313146 2001 DH13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,1 km MPC · JPL
313147 2001 DY13 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313148 2001 DU14 16/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
313149 2001 DW17 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313150 2001 DG18 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313151 2001 DZ42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313152 2001 DU54 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
313153 2001 DX54 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
313154 2001 DY58 21/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
313155 2001 DB62 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
313156 2001 DS72 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313157 2001 DB73 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
313158 2001 DD83 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
313159 2001 DZ101 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313160 2001 DF103 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313161 2001 EE17 14/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
313162 2001 FS 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313163 2001 FX15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
313164 2001 FB29 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
313165 2001 FC65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313166 2001 FW66 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
313167 2001 FT83 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
313168 2001 FU136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
313169 2001 FU171 24/03/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
313170 2001 FC187 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
313171 2001 HF68 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
313172 2001 KQ23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313173 2001 ME6 20/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
313174 2001 MV11 21/06/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
313175 2001 MB15 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
313176 2001 MH22 29/06/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
313177 2001 OB3 19/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
313178 2001 OY43 23/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
313179 2001 OK44 23/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
313180 2001 OA69 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
313181 2001 OD74 26/07/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
313182 2001 ON86 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
313183 2001 OU107 30/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313184 2001 PZ5 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
313185 2001 PC24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
313186 2001 PV30 10/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
313187 2001 QK2 17/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
313188 2001 QG44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313189 2001 QR91 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313190 2001 QA92 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313191 2001 QE103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313192 2001 QT113 25/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,3 km MPC · JPL
313193 2001 QO115 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313194 2001 QR115 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313195 2001 QH158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
313196 2001 QK173 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313197 2001 QU187 21/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
313198 2001 QV202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
313199 2001 QV206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
313200 2001 QH217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL