Danh sách tiểu hành tinh/313001–313100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313001 1999 UH17 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
313002 1999 UD33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
313003 1999 UX33 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313004 1999 UM44 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
313005 1999 UZ46 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
313006 1999 VY14 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
313007 1999 VL16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
313008 1999 VD19 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
313009 1999 VO62 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313010 1999 VJ106 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313011 1999 VA109 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
313012 1999 VC137 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313013 1999 VB139 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
313014 1999 VA188 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313015 1999 VP217 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313016 1999 VD223 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313017 1999 WJ5 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
313018 1999 WU10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313019 1999 WR19 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
313020 1999 XZ37 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 910 m MPC · JPL
313021 1999 XS201 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313022 1999 YR12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
313023 2000 AN209 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
313024 2000 AV210 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
313025 2000 AT219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
313026 2000 CF45 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313027 2000 CC80 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313028 2000 DU4 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313029 2000 DP81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313030 2000 DR96 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313031 2000 FA71 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
313032 2000 GQ180 06/04/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313033 2000 JR4 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
313034 2000 KM75 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313035 2000 OW35 31/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
313036 2000 PL 02/08/2000 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 840 m MPC · JPL
313037 2000 PK3 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313038 2000 QH 21/08/2000 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
313039 2000 QQ25 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313040 2000 QB60 26/08/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
313041 2000 QN70 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313042 2000 QA97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313043 2000 QE137 31/08/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
313044 2000 QA144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313045 2000 QR148 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313046 2000 QH150 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313047 2000 QL200 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
313048 2000 QX209 31/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313049 2000 QN210 31/08/2000 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
313050 2000 QE216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313051 2000 RV36 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313052 2000 RL52 02/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
313053 2000 RP73 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313054 2000 RU99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
313055 2000 SB10 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313056 2000 SZ28 23/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313057 2000 SU33 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313058 2000 SW36 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
313059 2000 SL40 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
313060 2000 SZ52 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313061 2000 SR59 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313062 2000 SS89 29/09/2000 Emerald Lane L. Ball 1,2 km MPC · JPL
313063 2000 SM103 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313064 2000 SU133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313065 2000 SS144 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
313066 2000 ST154 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313067 2000 SF160 27/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313068 2000 SE164 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313069 2000 SZ177 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313070 2000 SZ214 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313071 2000 SA224 27/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313072 2000 SE233 28/09/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
313073 2000 SZ235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313074 2000 SS236 24/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
313075 2000 SN240 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313076 2000 SU252 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
313077 2000 SU319 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
313078 2000 SJ366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
313079 2000 SP376 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313080 2000 TB11 01/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313081 2000 TJ16 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313082 2000 TR20 26/09/2000 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
313083 2000 TB25 02/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313084 2000 TH35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
313085 2000 TB45 01/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313086 2000 TR67 02/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
313087 2000 UD12 18/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313088 2000 UQ21 24/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
313089 2000 UP56 28/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
313090 2000 UY67 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313091 2000 UM70 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313092 2000 UG73 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313093 2000 UC95 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313094 2000 US100 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313095 2000 VY1 01/11/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313096 2000 VL10 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313097 2000 VR40 01/11/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
313098 2000 VR64 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313099 2000 WO29 21/11/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
313100 2000 WS46 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL