Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/313501–313600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313501 2002 VS65 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313502 2002 VQ83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313503 2002 VF100 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313504 2002 VO115 11/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,5 km MPC · JPL
313505 2002 VE116 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
313506 2002 VJ116 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313507 2002 VV120 12/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313508 2002 VJ127 15/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
313509 2002 VZ138 14/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
313510 2002 VH139 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313511 2002 VR139 13/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
313512 2002 VN141 06/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313513 2002 VZ147 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
313514 2002 WJ5 24/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
313515 2002 WZ6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
313516 2002 WE18 30/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313517 2002 WR27 24/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
313518 2002 XP1 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313519 2002 XS4 04/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
313520 2002 XO7 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313521 2002 XW11 03/12/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
313522 2002 XM22 03/12/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
313523 2002 XR26 03/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
313524 2002 XU26 03/12/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
313525 2002 XP31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313526 2002 XA37 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313527 2002 XC37 07/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313528 2002 XK37 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
313529 2002 XF38 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313530 2002 XR53 10/12/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
313531 2002 XN71 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313532 2002 XK79 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
313533 2002 XA88 12/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
313534 2002 XN92 05/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
313535 2002 XB117 07/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
313536 2002 XJ117 11/12/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
313537 2002 YY11 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313538 2002 YB12 31/12/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
313539 2002 YT27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313540 2003 AV32 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313541 2003 AT57 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313542 2003 AR63 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
313543 2003 AK77 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
313544 2003 AB78 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313545 2003 AO81 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313546 2003 AY81 13/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
313547 2003 AC85 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313548 2003 BL1 23/01/2003 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
313549 2003 BD3 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,7 km MPC · JPL
313550 2003 BT3 23/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,5 km MPC · JPL
313551 2003 BV12 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
313552 2003 BX33 28/01/2003 Haleakala NEAT 230 m MPC · JPL
313553 2003 BL35 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
313554 2003 BY61 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
313555 2003 BO67 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
313556 2003 BY70 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
313557 2003 BZ71 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313558 2003 BU73 29/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
313559 2003 BR74 29/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
313560 2003 BD75 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
313561 2003 BE78 30/01/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
313562 2003 BU80 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
313563 2003 BL92 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
313564 2003 BJ93 29/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
313565 2003 CU 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313566 2003 CX19 09/02/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
313567 2003 DE 19/02/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
313568 2003 DW4 22/02/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
313569 2003 DA6 22/02/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
313570 2003 DS6 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
313571 2003 DG7 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
313572 2003 DE15 26/02/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313573 2003 DV20 22/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313574 2003 EO1 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313575 2003 ES2 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313576 2003 ER4 07/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
313577 2003 EG33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
313578 2003 EJ35 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313579 2003 ES36 08/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313580 2003 EM51 11/03/2003 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
313581 2003 FJ3 24/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313582 2003 FJ25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
313583 2003 FW26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
313584 2003 FS33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
313585 2003 FK44 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
313586 2003 FW88 29/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
313587 2003 FE106 26/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
313588 2003 GX40 09/04/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
313589 2003 HL51 29/04/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
313590 2003 KE7 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
313591 2003 MB7 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313592 2003 NH1 02/07/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
313593 2003 NQ4 04/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313594 2003 NB7 06/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
313595 2003 NC13 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
313596 2003 OB8 25/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
313597 2003 ON8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
313598 2003 OU10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
313599 2003 OF20 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
313600 2003 OV28 24/07/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL