Danh sách tiểu hành tinh/312501–312600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312501 2009 BU150 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 840 m MPC · JPL
312502 2009 BP151 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
312503 2009 BX152 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
312504 2009 BY155 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312505 2009 BP166 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
312506 2009 BY175 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
312507 2009 BB176 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
312508 2009 BL178 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
312509 2009 BZ178 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
312510 2009 BE190 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312511 2009 CO20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
312512 2009 CF44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
312513 2009 CD57 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312514 2009 DB9 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
312515 2009 DD15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
312516 2009 DF17 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312517 2009 DD21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312518 2009 DU31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312519 2009 DO32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
312520 2009 DE33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
312521 2009 DV44 27/02/2009 Dauban F. Kugel 750 m MPC · JPL
312522 2009 DQ48 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312523 2009 DN66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
312524 2009 DP66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
312525 2009 DS73 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312526 2009 DK75 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
312527 2009 DM106 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
312528 2009 DX109 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
312529 2009 DY109 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
312530 2009 DL124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312531 2009 DB130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
312532 2009 DY133 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312533 2009 DY140 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
312534 2009 DH142 27/02/2009 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
312535 2009 EY2 05/03/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,6 km MPC · JPL
312536 2009 EE16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312537 2009 EM18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312538 2009 EH20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
312539 2009 ES20 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312540 2009 ER21 15/03/2009 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
312541 2009 EU26 01/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
312542 2009 FC1 17/03/2009 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
312543 2009 FP5 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
312544 2009 FA7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312545 2009 FO9 16/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
312546 2009 FV19 22/03/2009 Raheny D. Grennan 940 m MPC · JPL
312547 2009 FG23 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312548 2009 FQ24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 800 m MPC · JPL
312549 2009 FE29 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312550 2009 FZ34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
312551 2009 FL39 25/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
312552 2009 FB41 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
312553 2009 FD51 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
312554 2009 FF61 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
312555 2009 FS66 23/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
312556 2009 FW68 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312557 2009 FW69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
312558 2009 GC 02/04/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 920 m MPC · JPL
312559 2009 GH2 01/04/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
312560 2009 GQ4 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,1 km MPC · JPL
312561 2009 HL 18/04/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
312562 2009 HQ1 17/04/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
312563 2009 HO2 18/04/2009 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
312564 2009 HN4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
312565 2009 HD7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312566 2009 HL7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312567 2009 HJ10 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312568 2009 HM19 19/04/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
312569 2009 HX19 17/04/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
312570 2009 HT38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312571 2009 HR41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
312572 2009 HB42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312573 2009 HF57 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312574 2009 HR65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312575 2009 HN67 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312576 2009 HR69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312577 2009 HE75 27/04/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
312578 2009 HT76 27/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
312579 2009 HY77 27/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
312580 2009 HZ78 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312581 2009 HG80 28/04/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
312582 2009 HN80 28/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312583 2009 HH81 28/04/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 2,2 km MPC · JPL
312584 2009 HO81 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,1 km MPC · JPL
312585 2009 HW82 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312586 2009 HS88 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
312587 2009 HW89 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
312588 2009 HZ99 26/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
312589 2009 HR102 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312590 2009 HT106 17/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
312591 2009 JZ11 15/05/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
312592 2009 JA16 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312593 2009 KN2 18/05/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
312594 2009 KM3 23/05/2009 Sierra Stars R. Matson 3,1 km MPC · JPL
312595 2009 KJ6 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312596 2009 KD9 24/05/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
312597 2009 KY14 26/05/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
312598 2009 KG22 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
312599 2009 KP26 29/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312600 2009 KF34 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL