Danh sách tiểu hành tinh/312401–312500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312401 2008 FB40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
312402 2008 FD48 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
312403 2008 FY51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312404 2008 FO52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
312405 2008 FD56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312406 2008 FJ56 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
312407 2008 FC69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
312408 2008 FN71 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
312409 2008 FZ74 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312410 2008 FH89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
312411 2008 FH100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
312412 2008 FK106 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
312413 2008 FS112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312414 2008 FH125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312415 2008 GZ4 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
312416 2008 GT6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312417 2008 GU6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312418 2008 GR7 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
312419 2008 GL19 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
312420 2008 GU26 01/04/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
312421 2008 GF27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
312422 2008 GR48 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
312423 2008 GV60 05/04/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
312424 2008 GC63 05/04/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
312425 2008 GE88 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
312426 2008 GL91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
312427 2008 GJ94 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312428 2008 GP98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312429 2008 GQ110 03/04/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
312430 2008 GS116 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
312431 2008 GC123 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
312432 2008 GX131 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
312433 2008 GW143 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312434 2008 HG18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
312435 2008 HA19 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
312436 2008 HY20 26/04/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
312437 2008 HW22 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312438 2008 HH28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312439 2008 HO32 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312440 2008 HF48 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
312441 2008 HN59 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312442 2008 HF60 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
312443 2008 HS69 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312444 2008 JN3 03/05/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,6 km MPC · JPL
312445 2008 JV3 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312446 2008 JL8 06/05/2008 Tiki N. Teamo 2,9 km MPC · JPL
312447 2008 JN22 06/05/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
312448 2008 JH25 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312449 2008 JA34 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
312450 2008 KG9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312451 2008 KP13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312452 2008 KE29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
312453 2008 KA37 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312454 2008 KO40 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
312455 2008 KV41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312456 2008 LM2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
312457 2008 QH42 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
312458 2008 QS42 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
312459 2008 QG44 25/08/2008 Siding Spring SSS 16 km MPC · JPL
312460 2008 QO44 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312461 2008 RK14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
312462 2008 RG17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
312463 2008 RZ20 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
312464 2008 RD46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
312465 2008 RJ109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
312466 2008 RZ122 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312467 2008 SH50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
312468 2008 SY61 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
312469 2008 SN83 27/09/2008 Altschwendt W. Ries 9,2 km MPC · JPL
312470 2008 SQ134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312471 2008 ST153 22/09/2008 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
312472 2008 SX216 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
312473 2008 SX245 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
312474 2008 SP252 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
312475 2008 SW275 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
312476 2008 SJ277 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
312477 2008 SD278 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
312478 2008 SN293 29/09/2008 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
312479 2008 TX35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
312480 2008 TN49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312481 2008 TA111 06/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
312482 2008 TE127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
312483 2008 TD174 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
312484 2008 UL15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
312485 2008 UJ90 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312486 2008 UE190 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
312487 2008 UZ235 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
312488 2008 VH68 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
312489 2008 WR108 30/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312490 2008 WA126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
312491 2008 YN29 27/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 880 m MPC · JPL
312492 2008 YR108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312493 2008 YK146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
312494 2009 AJ13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
312495 2009 AP49 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
312496 2009 BM9 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
312497 2009 BR60 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
312498 2009 BL85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
312499 2009 BQ86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312500 2009 BX107 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL