Danh sách tiểu hành tinh/312301–312400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312301 2008 CY44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312302 2008 CK49 06/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
312303 2008 CP50 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
312304 2008 CB51 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312305 2008 CM54 07/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
312306 2008 CQ62 08/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
312307 2008 CJ64 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
312308 2008 CJ67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
312309 2008 CF71 03/02/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
312310 2008 CP71 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
312311 2008 CD72 09/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
312312 2008 CK80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312313 2008 CL84 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312314 2008 CB85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
312315 2008 CT88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
312316 2008 CG117 09/02/2008 Needville J. Dellinger, M. Eastman 2,8 km MPC · JPL
312317 2008 CQ117 11/02/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
312318 2008 CJ120 06/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
312319 2008 CU122 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
312320 2008 CM123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
312321 2008 CY127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312322 2008 CZ127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312323 2008 CP135 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
312324 2008 CA138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312325 2008 CK144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312326 2008 CJ155 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312327 2008 CA159 09/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
312328 2008 CE161 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
312329 2008 CE162 10/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
312330 2008 CF169 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
312331 2008 CQ172 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312332 2008 CU176 08/02/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
312333 2008 CA177 09/02/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
312334 2008 CJ178 05/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
312335 2008 CQ179 07/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
312336 2008 CH182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
312337 2008 CQ184 11/02/2008 Črni Vrh Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
312338 2008 CK191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312339 2008 CC202 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312340 2008 CJ205 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312341 2008 CA211 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
312342 2008 CT212 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
312343 2008 CD213 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
312344 2008 CO214 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312345 2008 DS2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312346 2008 DT2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312347 2008 DA3 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312348 2008 DB4 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
312349 2008 DE4 26/02/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,3 km MPC · JPL
312350 2008 DE14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312351 2008 DH16 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312352 2008 DH19 27/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
312353 2008 DV21 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
312354 2008 DC23 29/02/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,8 km MPC · JPL
312355 2008 DD23 29/02/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,3 km MPC · JPL
312356 2008 DU30 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
312357 2008 DY45 28/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
312358 2008 DN46 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
312359 2008 DQ46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312360 2008 DX46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312361 2008 DY57 28/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
312362 2008 DV59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312363 2008 DQ61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
312364 2008 DD73 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
312365 2008 DR81 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312366 2008 DD84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312367 2008 DL89 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312368 2008 EF5 02/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,6 km MPC · JPL
312369 2008 ET5 02/03/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
312370 2008 EV8 06/03/2008 Altschwendt W. Ries 2,1 km MPC · JPL
312371 2008 EA15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312372 2008 EK21 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312373 2008 EH23 03/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
312374 2008 EW27 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
312375 2008 EE37 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312376 2008 EB48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312377 2008 ES48 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
312378 2008 EN50 13/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312379 2008 EK69 10/03/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
312380 2008 EB70 04/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
312381 2008 ED75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
312382 2008 EW88 08/03/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
312383 2008 EW92 06/03/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
312384 2008 EE117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312385 2008 EO120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312386 2008 EU136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
312387 2008 EX138 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
312388 2008 EA141 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312389 2008 EG142 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312390 2008 ER147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312391 2008 EO151 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
312392 2008 EF158 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312393 2008 EE162 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
312394 2008 EO165 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
312395 2008 EQ166 06/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
312396 2008 EQ167 08/03/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
312397 2008 FE4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312398 2008 FN13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312399 2008 FX14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
312400 2008 FG23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL