Danh sách tiểu hành tinh/312201–312300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312201 2007 VU208 12/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
312202 2007 VW227 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
312203 2007 VR244 11/11/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
312204 2007 VY252 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
312205 2007 VQ258 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
312206 2007 VG262 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
312207 2007 VS269 15/11/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
312208 2007 VO275 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312209 2007 VM291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312210 2007 VL295 13/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312211 2007 VZ296 15/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
312212 2007 VV300 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
312213 2007 VS313 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
312214 2007 VN314 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312215 2007 VQ320 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312216 2007 VR320 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
312217 2007 VF322 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
312218 2007 VQ329 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312219 2007 VG334 13/11/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
312220 2007 WR1 17/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 660 m MPC · JPL
312221 2007 WO36 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
312222 2007 WZ39 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312223 2007 WK55 30/11/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 720 m MPC · JPL
312224 2007 WM60 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312225 2007 XP1 03/12/2007 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
312226 2007 XR10 05/12/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 790 m MPC · JPL
312227 2007 XQ40 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
312228 2007 XG44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
312229 2007 XR47 15/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
312230 2007 XV47 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312231 2007 XQ50 06/12/2007 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,0 km MPC · JPL
312232 2007 XB59 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312233 2007 YR5 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312234 2007 YO10 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
312235 2007 YS11 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312236 2007 YM15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312237 2007 YJ17 13/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
312238 2007 YM26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312239 2007 YY26 18/12/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
312240 2007 YJ27 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312241 2007 YO32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312242 2007 YY35 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312243 2007 YM42 30/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
312244 2007 YP42 30/12/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
312245 2007 YM48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312246 2007 YU48 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312247 2007 YO49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
312248 2007 YC59 31/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
312249 2007 YK69 29/12/2007 Lulin LUSS 1,5 km MPC · JPL
312250 2007 YR70 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312251 2008 AP 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
312252 2008 AB1 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
312253 2008 AC1 01/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
312254 2008 AL2 03/01/2008 Eskridge G. Hug 1,5 km MPC · JPL
312255 2008 AY2 07/01/2008 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
312256 2008 AA6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312257 2008 AM11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
312258 2008 AE13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
312259 2008 AR20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312260 2008 AG22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
312261 2008 AM25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312262 2008 AK26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
312263 2008 AZ27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
312264 2008 AB28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
312265 2008 AF29 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312266 2008 AW33 09/01/2008 Lulin LUSS 1,2 km MPC · JPL
312267 2008 AF34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312268 2008 AU39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
312269 2008 AY64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
312270 2008 AQ71 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312271 2008 AO90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
312272 2008 AE96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312273 2008 AE100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312274 2008 AD106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
312275 2008 AN108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312276 2008 AV108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
312277 2008 AT111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312278 2008 AE116 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
312279 2008 AZ116 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312280 2008 AR127 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312281 2008 AR128 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312282 2008 AN137 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312283 2008 BS13 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312284 2008 BX15 28/01/2008 Lulin LUSS 1,5 km MPC · JPL
312285 2008 BX19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
312286 2008 BR20 30/01/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
312287 2008 BS20 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312288 2008 BP21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
312289 2008 BV37 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312290 2008 BQ38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
312291 2008 BE39 30/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312292 2008 BV44 31/01/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
312293 2008 BL52 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
312294 2008 CE1 03/02/2008 Altschwendt W. Ries 1,4 km MPC · JPL
312295 2008 CY1 01/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
312296 2008 CK7 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312297 2008 CW14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312298 2008 CQ17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312299 2008 CH19 04/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
312300 2008 CR37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL