Danh sách tiểu hành tinh/30301–30400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30301 Kuditipudi 2000 HK87 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30302 Kritilall 2000 HS88 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30303 2000 HS93 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30304 Denisvida 2000 HZ103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
30305 Severi 2000 JA 01/05/2000 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
30306 Frigyesriesz 2000 JD 02/05/2000 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
30307 Marcelriesz 2000 JE 02/05/2000 Prescott P. G. Comba 7,6 km MPC · JPL
30308 Ienli 2000 JN1 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30309 2000 JR2 03/05/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
30310 Alexanderlin 2000 JO9 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30311 2000 JS10 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
30312 Lilyliu 2000 JC11 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30313 2000 JF14 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
30314 Yelenam 2000 JH14 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30315 2000 JM14 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
30316 Scottmassa 2000 JT14 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30317 2000 JR15 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
30318 2000 JW15 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
30319 2000 JT16 05/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
30320 2000 JP17 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30321 McCleary 2000 JT17 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30322 2000 JU17 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
30323 Anyam 2000 JV17 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30324 Pandya 2000 JS19 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30325 Reesabpathak 2000 JV20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30326 Maxpine 2000 JS21 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30327 Prembabu 2000 JP22 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
30328 Emilyspencer 2000 JX22 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30329 2000 JR23 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
30330 Tiffanysun 2000 JY24 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30331 2000 JT26 07/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
30332 Tanaytandon 2000 JW26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30333 Stevenwang 2000 JH27 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30334 Michaelwiner 2000 JN28 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
30335 2000 JU28 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
30336 Zhangyizhen 2000 JD29 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30337 Crystalzheng 2000 JO29 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
30338 2000 JW29 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30339 2000 JQ32 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30340 2000 JY32 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30341 2000 JT33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30342 2000 JX35 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
30343 2000 JB36 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30344 2000 JG36 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30345 2000 JN36 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
30346 2000 JK37 07/05/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
30347 Pattyhunt 2000 JY37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
30348 Marizzabailey 2000 JD38 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
30349 2000 JV38 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
30350 Beltecas 2000 JA39 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30351 2000 JK39 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
30352 2000 JL39 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
30353 Carothers 2000 JQ39 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30354 2000 JR39 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
30355 2000 JU39 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30356 2000 JJ41 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30357 Davisdon 2000 JJ45 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30358 2000 JF49 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
30359 2000 JE50 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
30360 2000 JY50 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30361 2000 JJ51 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
30362 Jenniferdean 2000 JD54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30363 Dellasantina 2000 JW54 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30364 2000 JX54 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30365 Gregduran 2000 JO55 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30366 2000 JC57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
30367 2000 JS57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
30368 Ericferrante 2000 JT57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
30369 2000 JU58 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
30370 Jongoetz 2000 JA59 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30371 Johngorman 2000 JR59 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30372 Halback 2000 JK62 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30373 Mattharley 2000 JO62 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30374 Bobbiehinson 2000 JU62 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30375 Kathuang 2000 JD63 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30376 2000 JE65 05/05/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
30377 2000 JL66 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
30378 2000 JW67 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
30379 Molaro 2000 JY69 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
30380 2000 JE76 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30381 2000 JN76 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
30382 2000 JB81 15/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,3 km MPC · JPL
30383 2000 KZ1 26/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
30384 Robertirelan 2000 KK3 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30385 2000 KG8 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30386 Philipjeffery 2000 KL16 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30387 2000 KN16 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
30388 Nicolejustice 2000 KJ17 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
30389 Ledoux 2000 KW17 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
30390 2000 KX17 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
30391 2000 KA23 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
30392 2000 KX26 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30393 2000 KN30 28/05/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
30394 2000 KZ32 28/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
30395 2000 KQ36 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
30396 Annleonard 2000 KV36 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
30397 2000 KU39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
30398 2000 KM41 30/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 11 km MPC · JPL
30399 2000 KF42 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
30400 2000 KL42 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL