Danh sách tiểu hành tinh/312601–312700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312601 2009 KW35 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
312602 2009 LZ1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312603 2009 LU6 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
312604 2009 OK3 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
312605 2009 OG6 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
312606 2009 PX14 15/08/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
312607 2009 RJ21 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312608 2009 RU53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
312609 2009 RW55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312610 2009 RA63 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312611 2009 RY68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
312612 2009 SE74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312613 2009 SB112 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312614 2009 SQ120 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312615 2009 SJ137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
312616 2009 SF141 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
312617 2009 SZ199 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312618 2009 SQ246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
312619 2009 SS246 30/11/2000 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
312620 2009 SA252 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
312621 2009 SZ269 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
312622 2009 SH313 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312623 2009 SQ346 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
312624 2009 SB355 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
312625 2009 SK356 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
312626 2009 TU15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
312627 2009 TS26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
312628 2009 UA36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
312629 2009 UB101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
312630 2009 UB107 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
312631 2009 UR145 21/10/2009 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
312632 2009 UY148 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
312633 2009 WE5 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312634 2009 WM59 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
312635 2009 WC221 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
312636 2009 WG229 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
312637 2010 AP85 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,5 km MPC · JPL
312638 2010 AP111 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312639 2010 BX15 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312640 2010 BJ43 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
312641 2010 BF52 11/04/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
312642 2010 BH62 21/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
312643 2010 BZ111 09/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
312644 2010 CO31 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
312645 2010 EP65 09/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 386 km MPC · JPL
312646 2010 EY91 19/08/1995 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,4 km MPC · JPL
312647 2010 GM101 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
312648 2010 JY18 03/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
312649 2010 JP47 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
312650 2010 JJ110 10/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
312651 2010 JG124 06/05/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
312652 2010 KY20 17/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
312653 2010 KQ36 18/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
312654 2010 KT41 20/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
312655 2010 KS50 22/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
312656 2010 KJ63 23/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
312657 2010 KW78 25/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
312658 2010 KX78 01/10/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
312659 2010 KV90 27/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
312660 2010 KS95 27/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
312661 2010 KL114 30/05/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
312662 2010 LZ11 02/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
312663 2010 LB12 02/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
312664 2010 LD12 02/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
312665 2010 LY15 01/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 860 m MPC · JPL
312666 2010 LS17 03/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
312667 2010 LH53 08/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
312668 2010 LJ57 09/06/2010 WISE WISE 6,4 km MPC · JPL
312669 2010 LR62 06/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312670 2010 LM92 12/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
312671 2010 LP103 13/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
312672 2010 LU113 13/06/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
312673 2010 MD11 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
312674 2010 MF20 18/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
312675 2010 MF28 19/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
312676 2010 MF36 19/01/2007 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,2 km MPC · JPL
312677 2010 MK63 24/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
312678 2010 MP71 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312679 2010 MJ73 26/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
312680 2010 MG104 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
312681 2010 NV4 06/07/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
312682 2010 NW4 06/07/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
312683 2010 NH5 24/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
312684 2010 NX22 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
312685 2010 NM30 07/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
312686 2010 NZ39 08/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
312687 2010 NU43 09/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
312688 2010 NK45 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312689 2010 ND50 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
312690 2010 NE64 11/07/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
312691 2010 NW86 01/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
312692 2010 NA97 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
312693 2010 NU110 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
312694 2010 NT117 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
312695 2010 OE6 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
312696 2010 OK14 01/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
312697 2010 OW25 29/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
312698 2010 OL28 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
312699 2010 OH41 19/02/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
312700 2010 OY75 26/07/2010 WISE WISE 10 km MPC · JPL