Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/311601–311700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311601 2006 KD72 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
311602 2006 KA91 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
311603 2006 KD121 21/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
311604 2006 KD137 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 760 m MPC · JPL
311605 2006 MK7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311606 2006 MW7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311607 2006 MV8 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
311608 2006 OT2 20/07/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
311609 2006 OC16 30/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
311610 2006 OE17 21/07/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
311611 2006 OD20 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
311612 2006 PV11 13/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
311613 2006 PD25 13/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
311614 2006 PA29 10/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
311615 2006 PP31 14/08/2006 Siding Spring SSS 13 km MPC · JPL
311616 2006 PT40 14/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
311617 2006 PS43 12/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
311618 2006 QO3 18/08/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
311619 2006 QV5 18/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
311620 2006 QM7 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
311621 2006 QZ12 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
311622 2006 QW20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
311623 2006 QZ22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
311624 2006 QA23 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
311625 2006 QK23 20/08/2006 Dax Dax Obs. 3,0 km MPC · JPL
311626 2006 QF28 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311627 2006 QW38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
311628 2006 QL51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
311629 2006 QC57 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311630 2006 QG66 20/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
311631 2006 QS115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
311632 2006 QS126 16/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
311633 2006 QC130 19/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
311634 2006 QB131 20/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
311635 2006 QK131 22/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
311636 2006 QZ144 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
311637 2006 QN167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
311638 2006 QV168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
311639 2006 QZ168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
311640 2006 QB186 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311641 2006 RZ1 11/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
311642 2006 RH5 14/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
311643 2006 RY6 14/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
311644 2006 RH14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311645 2006 RW22 15/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
311646 2006 RG32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311647 2006 RO32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311648 2006 RN34 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
311649 2006 RJ35 14/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
311650 2006 RN62 12/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311651 2006 RA69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311652 2006 RR70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311653 2006 RA76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311654 2006 RQ84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311655 2006 RL88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311656 2006 RE89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311657 2006 RS94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311658 2006 RW120 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311659 2006 SS8 16/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311660 2006 SV13 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311661 2006 SQ15 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
311662 2006 SX15 17/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
311663 2006 SK27 16/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
311664 2006 SS28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311665 2006 SM33 17/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
311666 2006 SG35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311667 2006 SU35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
311668 2006 SM39 18/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311669 2006 ST39 18/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
311670 2006 SM46 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
311671 2006 SC48 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311672 2006 SJ51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
311673 2006 SX53 16/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
311674 2006 SU56 20/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
311675 2006 SZ60 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
311676 2006 SU62 18/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
311677 2006 SN64 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
311678 2006 SJ66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311679 2006 SD70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311680 2006 SL74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311681 2006 SV77 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311682 2006 SB79 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
311683 2006 SY82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311684 2006 SN91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
311685 2006 SD94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
311686 2006 SJ95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311687 2006 SR102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311688 2006 SF113 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311689 2006 SC117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311690 2006 SO119 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
311691 2006 SV119 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
311692 2006 SD120 18/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
311693 2006 SO120 18/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
311694 2006 SN122 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
311695 2006 SL130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
311696 2006 SK141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
311697 2006 SD142 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311698 2006 SW142 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311699 2006 SY142 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311700 2006 SY148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL