Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/312701–312800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312701 2010 OS84 21/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
312702 2010 OD87 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
312703 2010 PT2 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
312704 2010 PV10 05/08/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
312705 2010 PW21 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
312706 2010 PM25 28/01/2007 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
312707 2010 PV25 07/08/2010 WISE WISE 18 km MPC · JPL
312708 2010 PJ44 23/01/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
312709 2010 PR49 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
312710 2010 PE65 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312711 2010 PO71 22/08/1998 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
312712 2010 PB76 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
312713 2010 QS3 18/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
312714 2010 RR3 01/09/2010 ESA OGS ESA OGS 4,0 km MPC · JPL
312715 2010 RU20 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
312716 2010 RA31 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312717 2010 RQ40 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312718 2010 RG44 06/09/2010 Plana F. Fratev 1,3 km MPC · JPL
312719 2010 RG48 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312720 2010 RE49 04/09/2010 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
312721 2010 RC50 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
312722 2010 RY55 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
312723 2010 RF65 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
312724 2010 RU73 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312725 2010 RJ82 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
312726 2010 RW105 23/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,9 km MPC · JPL
312727 2010 RO108 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
312728 2010 RA109 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
312729 2010 RV118 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
312730 2010 RZ160 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312731 2010 SS9 08/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 3,9 km MPC · JPL
312732 2010 SA14 21/07/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
312733 2010 SC21 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312734 2010 SH27 25/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
312735 2010 SL36 29/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
312736 2010 SU36 03/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
312737 2010 SY40 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
312738 2010 TZ4 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
312739 2010 TA25 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312740 2010 TP26 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
312741 2010 TD29 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
312742 2010 TU33 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312743 2010 TL34 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312744 2010 TM35 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312745 2010 TM41 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312746 2010 TR52 21/10/2006 Lulin LUSS 3,0 km MPC · JPL
312747 2010 TR57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
312748 2010 TZ69 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312749 2010 TN82 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
312750 2010 TG85 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
312751 2010 TG92 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 800 m MPC · JPL
312752 2010 TT96 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
312753 2010 TA97 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312754 2010 TG98 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
312755 2010 TB99 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312756 2010 TZ104 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312757 2010 TP109 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312758 2010 TG116 16/07/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
312759 2010 TM127 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
312760 2010 TO135 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
312761 2010 TK157 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312762 2010 TZ157 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
312763 2010 TA159 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
312764 2010 TP178 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
312765 2010 TF179 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312766 2010 UW14 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
312767 2010 US22 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
312768 2010 UL30 16/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
312769 2010 UP30 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
312770 2010 UF56 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
312771 2010 UH67 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
312772 2010 UA76 11/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
312773 2010 UW82 12/01/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
312774 2010 UC86 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
312775 2010 UP97 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312776 2010 UZ101 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
312777 2010 VP6 13/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
312778 2010 VA30 21/10/2009 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
312779 2010 VY33 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
312780 2010 VR34 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312781 2010 VO39 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312782 2010 VB46 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
312783 2010 VX52 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
312784 2010 VB74 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
312785 2010 VH90 16/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
312786 2010 VC96 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
312787 2010 VA114 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
312788 2010 VF127 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312789 2010 VW138 23/07/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
312790 2010 VB163 08/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
312791 2010 VT164 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 9,2 km MPC · JPL
312792 2010 VX176 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
312793 2010 VR180 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312794 2010 VM195 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
312795 2010 WY10 30/11/2000 Apache Point SDSS 5,8 km MPC · JPL
312796 2010 WQ21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312797 2010 WC22 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
312798 2010 WC27 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
312799 2010 WF54 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
312800 2010 WM64 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL