Danh sách tiểu hành tinh/311501–311600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311501 2005 WT66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
311502 2005 WV68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
311503 2005 WU74 28/11/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
311504 2005 WB112 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
311505 2005 WM114 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
311506 2005 WL117 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
311507 2005 WM121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
311508 2005 WB139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
311509 2005 WS140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
311510 2005 WO144 24/11/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
311511 2005 WL150 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
311512 2005 WH151 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
311513 2005 WX155 29/11/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
311514 2005 WB156 29/11/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
311515 2005 WK172 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
311516 2005 WN174 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
311517 2005 WY178 26/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
311518 2005 WG179 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
311519 2005 WJ190 20/11/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
311520 2005 XH3 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
311521 2005 XF12 01/12/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
311522 2005 XK33 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311523 2005 XZ77 09/12/2005 Gnosca S. Sposetti 3,5 km MPC · JPL
311524 2005 XD84 07/12/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
311525 2005 XE91 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311526 2005 YN25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311527 2005 YL34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
311528 2005 YL41 21/12/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
311529 2005 YL46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
311530 2005 YY49 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
311531 2005 YJ52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
311532 2005 YM62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
311533 2005 YG103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311534 2005 YF109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311535 2005 YB112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
311536 2005 YO116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
311537 2005 YQ121 28/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
311538 2005 YX155 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311539 2005 YL173 24/12/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
311540 2005 YW199 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
311541 2005 YG213 29/12/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
311542 2005 YF214 30/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
311543 2005 YS220 29/12/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
311544 2005 YE231 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
311545 2005 YP234 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311546 2005 YD250 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
311547 2005 YV274 25/12/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
311548 2006 AG7 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
311549 2006 AQ13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
311550 2006 AR53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
311551 2006 AC91 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
311552 2006 BN54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
311553 2006 BN100 28/01/2006 7300 W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
311554 2006 BQ147 31/01/2006 Siding Spring SSS 380 m MPC · JPL
311555 2006 BA148 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
311556 2006 BF165 26/01/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
311557 2006 BY199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
311558 2006 BE216 26/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
311559 2006 BK226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
311560 2006 BS227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311561 2006 BF252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
311562 2006 CF8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
311563 2006 CY37 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
311564 2006 DA39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
311565 2006 DN46 20/02/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
311566 2006 DK150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
311567 2006 DA176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
311568 2006 DP214 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
311569 2006 EN33 03/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
311570 2006 FB17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
311571 2006 FG18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311572 2006 FH42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
311573 2006 GA7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311574 2006 GT12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
311575 2006 GX26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311576 2006 GQ27 06/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311577 2006 GZ30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
311578 2006 GO40 06/04/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
311579 2006 HM5 19/04/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
311580 2006 HF30 19/04/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
311581 2006 HO35 19/04/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
311582 2006 HN45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
311583 2006 HL49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311584 2006 HY65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311585 2006 HN71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
311586 2006 HV96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
311587 2006 HS102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
311588 2006 HT120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311589 2006 HZ151 21/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
311590 2006 HB152 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
311591 2006 JY35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311592 2006 JC42 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
311593 2006 JO45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
311594 2006 KN23 16/05/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
311595 2006 KL29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311596 2006 KY40 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
311597 2006 KT48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
311598 2006 KL59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
311599 2006 KN59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
311600 2006 KH67 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL