Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/311401–311500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311401 2005 TE189 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311402 2005 UU7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 3,9 km MPC · JPL
311403 2005 UC9 21/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
311404 2005 US9 21/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
311405 2005 UD12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311406 2005 UL13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311407 2005 UE23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311408 2005 UF24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
311409 2005 UW24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311410 2005 UM25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
311411 2005 UE55 23/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
311412 2005 UW60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
311413 2005 UX63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
311414 2005 UA70 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
311415 2005 UD71 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
311416 2005 UQ76 24/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
311417 2005 UQ77 24/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
311418 2005 UV80 25/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
311419 2005 UK91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311420 2005 UP93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311421 2005 UA101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311422 2005 US107 22/10/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
311423 2005 UG119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311424 2005 UW127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311425 2005 UM128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311426 2005 UQ129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311427 2005 UN131 24/10/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
311428 2005 UU134 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
311429 2005 UT166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311430 2005 UJ167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311431 2005 UR175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311432 2005 US175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311433 2005 UV175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311434 2005 UX198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311435 2005 UJ218 23/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
311436 2005 UC219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311437 2005 UL219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
311438 2005 UN228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311439 2005 UA229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311440 2005 UE230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
311441 2005 UV232 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311442 2005 UZ233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311443 2005 UK237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311444 2005 UR245 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
311445 2005 UZ255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311446 2005 UV261 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
311447 2005 UY274 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
311448 2005 UG287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
311449 2005 UW288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311450 2005 UB293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311451 2005 UZ317 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311452 2005 UG325 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
311453 2005 UJ341 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
311454 2005 UF351 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
311455 2005 UJ351 29/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
311456 2005 UN375 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311457 2005 UL385 28/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
311458 2005 UB386 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
311459 2005 UE397 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
311460 2005 UA416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311461 2005 UY429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311462 2005 UP432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311463 2005 UO440 29/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
311464 2005 UJ452 28/10/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
311465 2005 UQ455 29/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
311466 2005 UN458 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
311467 2005 UH459 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
311468 2005 UP475 22/10/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
311469 2005 UQ485 22/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
311470 2005 UV487 23/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
311471 2005 UX489 23/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
311472 2005 UL495 26/10/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
311473 2005 UV496 27/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
311474 2005 UD499 27/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
311475 2005 UW500 27/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
311476 2005 UA502 28/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311477 2005 UQ511 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
311478 2005 UG516 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
311479 2005 UJ516 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
311480 2005 VQ15 01/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
311481 2005 VS30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311482 2005 VJ33 23/10/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
311483 2005 VR47 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311484 2005 VM49 02/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
311485 2005 VB53 03/11/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
311486 2005 VZ55 04/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
311487 2005 VU97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311488 2005 VE107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
311489 2005 VY110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
311490 2005 VZ117 12/11/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
311491 2005 VT120 04/11/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
311492 2005 WD4 18/11/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
311493 2005 WP10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311494 2005 WR26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
311495 2005 WQ27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311496 2005 WQ42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
311497 2005 WB47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311498 2005 WO56 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
311499 2005 WM57 30/11/2005 Mayhill iTelescope Obs. 4,7 km MPC · JPL
311500 2005 WE64 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL