Danh sách tiểu hành tinh/311301–311400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311301 2005 JA35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311302 2005 JD44 04/05/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
311303 2005 JV46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
311304 2005 JU50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311305 2005 JP101 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
311306 2005 JB110 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311307 2005 JH118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311308 2005 JX135 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
311309 2005 KY3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
311310 2005 KJ12 16/05/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
311311 2005 LP 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
311312 2005 LK5 02/06/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
311313 2005 LG34 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311314 2005 MV4 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
311315 2005 MC8 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311316 2005 MZ17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311317 2005 MH27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311318 2005 MW33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311319 2005 ME37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311320 2005 MH47 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311321 2005 NP1 03/07/2005 Siding Spring SSS 580 m MPC · JPL
311322 2005 NX6 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311323 2005 NA11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
311324 2005 NU22 02/07/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311325 2005 NO23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311326 2005 NE29 05/07/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
311327 2005 NK30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311328 2005 NE51 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311329 2005 NG69 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311330 2005 NM69 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
311331 2005 NZ94 06/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
311332 2005 OY 16/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
311333 2005 OV9 27/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
311334 2005 OH20 28/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
311335 2005 OP28 31/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
311336 2005 QX24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311337 2005 QY43 26/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
311338 2005 QA47 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
311339 2005 QK56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
311340 2005 QX58 25/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
311341 2005 QY61 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
311342 2005 QW78 25/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
311343 2005 QP92 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
311344 2005 QB122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311345 2005 QU128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311346 2005 QJ151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311347 2005 QJ156 30/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
311348 2005 QS179 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
311349 2005 QO182 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311350 2005 QR190 26/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
311351 2005 QS190 31/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
311352 2005 RQ21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
311353 2005 RZ26 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
311354 2005 RL27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
311355 2005 RO32 13/09/2005 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 3,2 km MPC · JPL
311356 2005 RY42 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311357 2005 RV44 02/09/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
311358 2005 SU 22/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
311359 2005 SD7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311360 2005 SD30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311361 2005 SW39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311362 2005 SX46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311363 2005 SA74 23/09/2005 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
311364 2005 SU85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
311365 2005 SM99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311366 2005 SV101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
311367 2005 SZ109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311368 2005 SQ141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311369 2005 SF147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311370 2005 SL148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311371 2005 SX158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311372 2005 SZ172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311373 2005 SC175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
311374 2005 SP200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311375 2005 SH203 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
311376 2005 SO218 30/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
311377 2005 SF221 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311378 2005 SF223 28/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
311379 2005 SR232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
311380 2005 SP245 30/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
311381 2005 SD252 24/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
311382 2005 SU266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
311383 2005 SO279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311384 2005 SK285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,7 km MPC · JPL
311385 2005 SM289 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311386 2005 SR291 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311387 2005 TK11 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311388 2005 TW14 03/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
311389 2005 TB26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
311390 2005 TA30 04/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
311391 2005 TZ31 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311392 2005 TW41 03/10/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
311393 2005 TA47 03/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
311394 2005 TA59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
311395 2005 TC88 05/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
311396 2005 TL107 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
311397 2005 TH129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311398 2005 TQ161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311399 2005 TG163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311400 2005 TF171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL