Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/311201–311300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311201 2004 XL105 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
311202 2004 XF109 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311203 2004 XD110 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311204 2004 XO116 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
311205 2004 XN134 15/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
311206 2004 XR144 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 690 m MPC · JPL
311207 2004 XY161 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311208 2004 XH163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
311209 2004 XM163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
311210 2004 XO165 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311211 2004 YG20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
311212 2004 YT23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
311213 2004 YW31 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311214 2005 AS6 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
311215 2005 AQ18 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
311216 2005 AZ20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
311217 2005 AG21 06/01/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
311218 2005 AD23 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
311219 2005 AQ23 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
311220 2005 AE26 11/01/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
311221 2005 AS28 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
311222 2005 AX32 11/01/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
311223 2005 AC41 15/01/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
311224 2005 AA44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
311225 2005 AQ76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311226 2005 AZ77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311227 2005 AJ80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
311228 2005 BG1 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311229 2005 BN7 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311230 2005 BR16 16/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
311231 Anuradhapura 2005 BC23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311232 2005 BS25 18/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
311233 2005 CT9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311234 2005 CO16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311235 2005 CO17 02/02/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
311236 2005 CN20 02/02/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
311237 2005 CG23 01/02/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
311238 2005 CH26 01/02/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
311239 2005 CB28 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311240 2005 CT30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311241 2005 CD57 02/02/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
311242 2005 CM62 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
311243 2005 CT68 03/02/2005 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
311244 2005 EP2 03/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,9 km MPC · JPL
311245 2005 EQ10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
311246 2005 EX13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
311247 2005 EU15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
311248 2005 EV18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
311249 2005 EO20 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
311250 2005 EV20 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
311251 2005 EU21 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
311252 2005 EO27 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
311253 2005 EY28 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
311254 2005 EW38 08/03/2005 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
311255 2005 EC43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311256 2005 EO50 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
311257 2005 EU65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
311258 2005 EW68 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311259 2005 EX73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
311260 2005 EB74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311261 2005 EA95 03/03/2005 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
311262 2005 EE95 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
311263 2005 EK100 03/03/2005 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
311264 2005 EJ112 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311265 2005 EL131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
311266 2005 EX131 09/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
311267 2005 ED143 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
311268 2005 EB164 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
311269 2005 ET168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
311270 2005 EU189 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
311271 2005 EZ193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
311272 2005 EP204 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
311273 2005 EN225 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
311274 2005 EK235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
311275 2005 EX247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
311276 2005 ED253 10/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
311277 2005 EK253 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
311278 2005 EW255 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
311279 2005 ED259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
311280 2005 EC261 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
311281 2005 EK306 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
311282 2005 EO315 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
311283 2005 EF324 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
311284 2005 EY327 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311285 2005 FE1 16/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
311286 2005 GX10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
311287 2005 GQ13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
311288 2005 GG39 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
311289 2005 GO42 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
311290 2005 GW50 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311291 2005 GF132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311292 2005 GB137 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311293 2005 GQ138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
311294 2005 GQ159 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
311295 2005 GQ173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311296 2005 GW208 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
311297 2005 HD7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311298 2005 HH9 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311299 2005 JV16 04/05/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
311300 2005 JF34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL