Danh sách tiểu hành tinh/30201–30300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30201 Caruana 2000 GA105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30202 2000 GD105 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30203 Kimdavis 2000 GK106 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30204 Stevedoherty 2000 GX107 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30205 Mistyevans 2000 GV108 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30206 Jasonfricker 2000 GD109 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30207 2000 GL109 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
30208 Guigarcia 2000 GN115 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30209 Garciaarriola 2000 GG116 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30210 2000 GN122 10/04/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
30211 Sheilah 2000 GN123 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30212 2000 GP123 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
30213 2000 GW124 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
30214 2000 GS125 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
30215 2000 GU125 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
30216 Summerjohnson 2000 GV125 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30217 2000 GA126 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
30218 Paulaladd 2000 GC126 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30219 2000 GM126 07/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
30220 2000 GP126 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30221 LeDonne 2000 GX126 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30222 Malecki 2000 GA134 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
30223 2000 GE134 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
30224 2000 GU136 12/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
30225 2000 GV137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
30226 2000 GY137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
30227 2000 GO139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
30228 Hushoucun 2000 GO141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
30229 2000 GL142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
30230 Ralucarufu 2000 GP142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
30231 Patorojo 2000 GZ142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
30232 2000 GV153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
30233 2000 GJ161 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
30234 Dudziński 2000 GD167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
30235 Kimmiller 2000 GR179 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
30236 2000 HF 23/04/2000 Kurohone T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
30237 2000 HY1 25/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
30238 2000 HY4 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
30239 2000 HZ4 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
30240 Morgensen 2000 HF8 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
30241 Donnamower 2000 HN8 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30242 Naymark 2000 HQ8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30243 2000 HS9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30244 Linhpham 2000 HP10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30245 Paigesmith 2000 HC12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30246 2000 HC13 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30247 2000 HN13 28/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
30248 Kimstinson 2000 HV13 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
30249 Zamora 2000 HF14 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30250 2000 HG14 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
30251 Ashkin 2000 HR22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30252 Textorisová 2000 HE24 30/04/2000 Ondřejov P. Kušnirák 2,3 km MPC · JPL
30253 Vítek 2000 HF24 30/04/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
30254 2000 HZ25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
30255 2000 HK26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
30256 2000 HC30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30257 Leejanel 2000 HH32 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30258 2000 HA33 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
30259 Catherineli 2000 HC35 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30260 2000 HY35 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30261 2000 HB36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
30262 2000 HP41 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
30263 2000 HR41 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
30264 2000 HT44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
30265 2000 HH45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
30266 2000 HW48 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
30267 Raghuvanshi 2000 HQ49 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30268 Jessezhang 2000 HM50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30269 Anandapadmanaban 2000 HS50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30270 Chemparathy 2000 HJ51 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30271 Brandoncui 2000 HZ51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30272 D'Mello 2000 HA52 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
30273 Samepstein 2000 HV52 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30274 2000 HN53 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
30275 Eskow 2000 HP53 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30276 Noahgolowich 2000 HB55 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
30277 Charlesgulian 2000 HF55 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
30278 2000 HN56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
30279 2000 HQ56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
30280 2000 HS56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
30281 Horstman 2000 HH57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
30282 Jamessmith 2000 HQ57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
30283 Shirleysmith 2000 HS57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
30284 2000 HG58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
30285 2000 HB59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
30286 2000 HG61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
30287 2000 HK62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
30288 2000 HT62 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
30289 2000 HP65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
30290 2000 HG69 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
30291 2000 HL71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
30292 2000 HJ72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
30293 2000 HO72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
30294 2000 HQ74 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30295 Anvitagupta 2000 HV74 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30296 Bricehuang 2000 HZ76 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
30297 2000 HO77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
30298 Somyakhare 2000 HJ81 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30299 Shashkishore 2000 HW81 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
30300 2000 HF86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL