Danh sách tiểu hành tinh/31101–31200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31101 1997 NM1 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
31102 1997 NP2 04/07/1997 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 2,2 km MPC · JPL
31103 1997 OE2 29/07/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 3,4 km MPC · JPL
31104 Annanetrebko 1997 OK2 30/07/1997 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
31105 Oguniyamagata 1997 OW2 27/07/1997 Nanyo T. Okuni 3,5 km MPC · JPL
31106 1997 PU2 12/08/1997 Kleť Kleť Obs. 3,4 km MPC · JPL
31107 1997 PS3 05/08/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
31108 1997 PW3 10/08/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
31109 Janpalouš 1997 PL4 14/08/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,6 km MPC · JPL
31110 Clapas 1997 PN4 13/08/1997 Pises Pises Obs. 2,1 km MPC · JPL
31111 1997 PN5 11/08/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,3 km MPC · JPL
31112 1997 PQ5 09/08/1997 Lake Clear K. A. Williams 1,6 km MPC · JPL
31113 Stull 1997 QC 19/08/1997 Alfred University D. R. De Graff, J. S. Weaver 2,1 km MPC · JPL
31114 1997 QB1 28/08/1997 Kleť Z. Moravec 2,1 km MPC · JPL
31115 1997 QF4 28/08/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
31116 1997 QM4 29/08/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,0 km MPC · JPL
31117 1997 QF5 25/08/1997 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
31118 1997 RN1 01/09/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
31119 1997 RP1 03/09/1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata 2,4 km MPC · JPL
31120 1997 RT8 12/09/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
31121 1997 RD10 13/09/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
31122 Brooktaylor 1997 SD 21/09/1997 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
31123 1997 SU 16/09/1997 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
31124 Slavíček 1997 SJ1 22/09/1997 Kleť M. Tichý 2,9 km MPC · JPL
31125 1997 SL1 22/09/1997 Rand G. R. Viscome 2,6 km MPC · JPL
31126 1997 SG2 19/09/1997 Dynic A. Sugie 4,2 km MPC · JPL
31127 1997 SL4 27/09/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
31128 1997 SL9 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
31129 Langyatai 1997 SR10 26/09/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
31130 1997 SS10 26/09/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
31131 1997 SV10 28/09/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
31132 1997 SD13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
31133 1997 SZ15 27/09/1997 Caussols ODAS 5,7 km MPC · JPL
31134 Zurria 1997 SF18 27/09/1997 Bologna San Vittore Obs. 1,9 km MPC · JPL
31135 1997 SN24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
31136 1997 SN31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
31137 1997 SQ32 30/09/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
31138 1997 SJ33 29/09/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
31139 Garnavich 1997 SJ34 25/09/1997 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,0 km MPC · JPL
31140 1997 TC9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
31141 1997 TN18 03/10/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
31142 1997 TT22 05/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
31143 1997 TN24 08/10/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
31144 1997 TM26 07/10/1997 Church Stretton S. P. Laurie 3,1 km MPC · JPL
31145 1997 UK 19/10/1997 Kleť Kleť Obs. 2,6 km MPC · JPL
31146 1997 UV3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
31147 Miriquidi 1997 UA4 22/10/1997 Drebach J. Kandler 3,5 km MPC · JPL
31148 1997 UO8 23/10/1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,2 km MPC · JPL
31149 1997 UE13 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
31150 1997 UT20 23/10/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
31151 Sajichugaku 1997 UM21 29/10/1997 Saji Saji Obs. 2,3 km MPC · JPL
31152 Daishinsai 1997 UV21 29/10/1997 Nanyo T. Okuni 8,5 km MPC · JPL
31153 Enricaparri 1997 UP22 26/10/1997 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli 3,1 km MPC · JPL
31154 1997 VJ 01/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
31155 1997 VG2 01/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
31156 1997 WO 18/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
31157 1997 WK1 19/11/ 1997 Xinglong SCAP 5,5 km MPC · JPL
31158 1997 WE3 23/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
31159 1997 WB6 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
31160 1997 WQ9 21/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
31161 1997 WR11 22/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
31162 1997 WB13 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
31163 1997 WR18 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
31164 1997 WM35 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31165 1997 WN43 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31166 1997 WX45 26/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31167 1997 WL46 26/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31168 1997 WM49 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
31169 1997 WV53 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31170 1997 WO58 26/11/ 1997 La Silla UDTS 4,5 km MPC · JPL
31171 1997 XB 02/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
31172 1997 XQ 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
31173 1997 XF1 04/12/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
31174 Rozelot 1997 XW4 06/12/1997 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
31175 Erikafuchs 1997 XV7 07/12/1997 Caussols ODAS 6,2 km MPC · JPL
31176 1997 XL9 02/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
31177 1997 XH11 13/12/1997 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
31178 1997 XK13 04/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
31179 Gongju 1997 YR2 21/12/1997 Chichibu N. Satō 4,7 km MPC · JPL
31180 1997 YX3 22/12/1997 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
31181 1997 YY3 22/12/1997 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
31182 1997 YZ3 22/12/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
31183 1997 YT4 25/12/1997 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
31184 1997 YZ4 26/12/1997 Sudbury D. di Cicco 2,9 km MPC · JPL
31185 1997 YK5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
31186 1997 YQ5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
31187 1997 YK7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
31188 1997 YM7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
31189 Tricomi 1997 YZ7 27/12/1997 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
31190 Toussaint 1997 YB12 27/12/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
31191 1997 YD15 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
31192 Aigoual 1997 YH16 29/12/1997 Pises Pises Obs. 6,1 km MPC · JPL
31193 1997 YP16 31/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,3 km MPC · JPL
31194 1997 YQ16 24/12/1997 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
31195 1997 YG18 29/12/1997 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
31196 Yulong 1997 YL18 24/12/1997 Xinglong Xinglong Stn. 5,7 km MPC · JPL
31197 1997 YS19 31/12/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31198 1998 AB1 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
31199 1998 AK3 05/01/1998 Chichibu N. Satō 4,7 km MPC · JPL
31200 1998 AL4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL