Danh sách tiểu hành tinh/312001–312100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312001 2007 PK2 05/08/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 13 km MPC · JPL
312002 2007 PL6 06/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 880 m MPC · JPL
312003 2007 PM15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
312004 2007 PW27 14/08/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
312005 2007 PG32 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
312006 2007 PD49 08/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
312007 2007 QH6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
312008 2007 QB7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
312009 2007 QR8 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
312010 2007 QO16 18/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
312011 2007 RW2 03/09/2007 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
312012 2007 RO15 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312013 2007 RV16 12/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 980 m MPC · JPL
312014 2007 RH18 13/09/2007 Vicques M. Ory 880 m MPC · JPL
312015 2007 RL29 04/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312016 2007 RL34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
312017 2007 RQ36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
312018 2007 RJ45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
312019 2007 RN45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312020 2007 RP48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312021 2007 RV60 10/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
312022 2007 RE72 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312023 2007 RT75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
312024 2007 RE86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
312025 2007 RN95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312026 2007 RS98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
312027 2007 RL103 11/09/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
312028 2007 RA119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
312029 2007 RU125 12/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
312030 2007 RK133 15/09/2007 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
312031 2007 RJ141 13/09/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
312032 2007 RM141 13/09/2007 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
312033 2007 RR143 14/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
312034 2007 RA146 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
312035 2007 RL153 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
312036 2007 RX156 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
312037 2007 RS164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312038 2007 RT174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312039 2007 RQ180 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
312040 2007 RC185 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
312041 2007 RB209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
312042 2007 RQ212 11/09/2007 Lulin Observatory LUSS 1,0 km MPC · JPL
312043 2007 RQ219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
312044 2007 RS232 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 920 m MPC · JPL
312045 2007 RZ232 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
312046 2007 RO239 14/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
312047 2007 RG240 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
312048 2007 RW241 13/09/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
312049 2007 RF245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312050 2007 RD246 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
312051 2007 RO285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
312052 2007 RX286 05/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
312053 2007 RG298 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
312054 2007 RR309 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
312055 2007 RC319 12/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
312056 2007 RD321 13/09/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
312057 2007 RC325 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
312058 2007 ST5 19/09/2007 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
312059 2007 SO15 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
312060 2007 SU15 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312061 2007 SY16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
312062 2007 SU21 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
312063 2007 SH22 18/09/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
312064 2007 SC23 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
312065 2007 TB10 06/10/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
312066 2007 TP12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
312067 2007 TM13 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
312068 2007 TE18 03/10/2007 Needville Needville Obs. 1,0 km MPC · JPL
312069 2007 TL18 08/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 910 m MPC · JPL
312070 2007 TA19 09/10/2007 Siding Spring SSS ATE · 600 m MPC · JPL
312071 2007 TJ22 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312072 2007 TG24 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
312073 2007 TL29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312074 2007 TW34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312075 2007 TK39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312076 2007 TH41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
312077 2007 TH43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
312078 2007 TB45 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
312079 2007 TL49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
312080 2007 TO50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
312081 2007 TT60 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312082 2007 TT62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312083 2007 TO75 04/10/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
312084 2007 TQ78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
312085 2007 TN79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
312086 2007 TF95 07/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
312087 2007 TS95 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312088 2007 TQ97 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
312089 2007 TG99 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
312090 2007 TW99 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312091 2007 TD104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
312092 2007 TR108 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
312093 2007 TT108 07/10/2007 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
312094 2007 TG110 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
312095 2007 TM114 08/10/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
312096 2007 TH122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
312097 2007 TF129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312098 2007 TM130 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 980 m MPC · JPL
312099 2007 TC131 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
312100 2007 TW133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL