Danh sách tiểu hành tinh/311901–312000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311901 2006 YM48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311902 2006 YY52 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
311903 2006 YP53 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311904 2007 AD4 08/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311905 2007 AQ7 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
311906 2007 AJ8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,0 km MPC · JPL
311907 2007 AH9 12/01/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,9 km MPC · JPL
311908 2007 AZ10 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
311909 2007 AN12 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
311910 2007 AB18 08/01/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
311911 2007 AU18 10/01/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
311912 2007 BF3 16/01/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
311913 2007 BY10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311914 2007 BW11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
311915 2007 BJ17 17/01/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
311916 2007 BE19 21/01/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
311917 2007 BX29 24/01/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
311918 2007 BJ30 24/01/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
311919 2007 BC32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
311920 2007 BM32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
311921 2007 BU36 24/01/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
311922 2007 BU45 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311923 2007 BW46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311924 2007 BW58 24/01/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
311925 2007 BF72 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
311926 2007 BY72 27/01/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,7 km MPC · JPL
311927 2007 BC73 23/01/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
311928 2007 BZ75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
311929 2007 CH7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311930 2007 CL8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311931 2007 CT12 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
311932 2007 CD19 08/02/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
311933 2007 CN27 05/02/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 4,3 km MPC · JPL
311934 2007 CE29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
311935 2007 CU29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
311936 2007 CN33 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
311937 2007 CF36 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
311938 2007 CH38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
311939 2007 CE44 08/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
311940 2007 CW45 08/02/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
311941 2007 CK46 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
311942 2007 CG47 08/02/2007 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
311943 2007 CU48 19/03/1996 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
311944 2007 CF58 09/02/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
311945 2007 CF59 10/02/2007 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
311946 2007 CR61 15/02/2007 Marly P. Kocher 980 m MPC · JPL
311947 2007 CE62 10/02/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
311948 2007 CP79 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311949 2007 DE 16/02/2007 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
311950 2007 DN 16/02/2007 Wildberg R. Apitzsch 3,2 km MPC · JPL
311951 2007 DY6 16/02/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
311952 2007 DX12 16/02/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
311953 2007 DQ13 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311954 2007 DO18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311955 2007 DT28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311956 2007 DN34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311957 Barryalbright 2007 DQ42 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
311958 2007 DD47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
311959 2007 DE54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311960 2007 DC59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311961 2007 DK61 19/02/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
311962 2007 DT70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311963 2007 DC77 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
311964 2007 DJ89 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311965 2007 DP89 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
311966 2007 DG97 23/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
311967 2007 EB 01/03/2007 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
311968 2007 EQ6 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
311969 2007 ED19 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
311970 2007 EL35 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
311971 2007 EF39 11/03/2007 Črni Vrh Črni Vrh 5,3 km MPC · JPL
311972 2007 EU44 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
311973 2007 EF52 11/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
311974 2007 EY56 14/03/2007 Mayhill A. Lowe 5,8 km MPC · JPL
311975 2007 EL58 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
311976 2007 ED60 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
311977 2007 EV82 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311978 2007 ET85 12/03/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311979 2007 EC92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
311980 2007 EV192 14/03/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
311981 2007 EO199 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311982 2007 ES200 15/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
311983 2007 EK201 10/03/2007 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
311984 2007 EL211 08/03/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
311985 2007 EQ222 11/03/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
311986 2007 FV16 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
311987 2007 FJ38 29/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
311988 2007 GP4 10/04/2007 Purple Mountain PMO NEO 9,1 km MPC · JPL
311989 2007 GL12 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
311990 2007 GD32 11/04/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
311991 2007 HH5 20/04/2007 Sandlot G. Hug 780 m MPC · JPL
311992 2007 HH89 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311993 2007 KK2 20/05/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
311994 2007 KN9 20/05/2007 Siding Spring SSS 7,3 km MPC · JPL
311995 2007 LT1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311996 2007 LS12 09/06/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
311997 2007 MW2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
311998 2007 MQ3 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311999 2007 NS2 14/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
312000 2007 OB4 21/07/2007 Antares ARO 940 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also