Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/311801–311900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311801 2006 UM137 19/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
311802 2006 UZ137 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311803 2006 UC140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311804 2006 UC144 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311805 2006 UF149 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311806 2006 UT167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
311807 2006 UL179 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
311808 2006 UO180 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311809 2006 UO188 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
311810 2006 UV194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311811 2006 UM196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311812 2006 UT203 22/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
311813 2006 UC207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311814 2006 UT208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311815 2006 UV209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311816 2006 UH212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311817 2006 UT213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311818 2006 UZ218 16/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311819 2006 UY247 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
311820 2006 UM253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
311821 2006 UB264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311822 2006 UR265 27/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
311823 2006 UR266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311824 2006 UY276 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311825 2006 UA286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311826 2006 UX331 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,7 km MPC · JPL
311827 2006 UL337 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
311828 2006 UR346 23/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
311829 2006 VG3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311830 2006 VX10 11/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
311831 2006 VS13 13/11/2006 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
311832 2006 VK18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311833 2006 VM20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311834 2006 VK23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311835 2006 VW25 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311836 2006 VC26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
311837 2006 VG44 13/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
311838 2006 VW47 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311839 2006 VW52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
311840 2006 VO56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311841 2006 VB64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
311842 2006 VC69 11/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
311843 2006 VQ69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311844 2006 VE70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311845 2006 VY79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
311846 2006 VA85 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311847 2006 VU94 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
311848 2006 VN95 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
311849 2006 VU101 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
311850 2006 VU108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311851 2006 VG138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311852 2006 VU151 09/11/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
311853 2006 VD153 08/11/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
311854 2006 VS153 08/11/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
311855 2006 WE7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311856 2006 WL8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311857 2006 WQ10 16/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311858 2006 WD19 17/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
311859 2006 WB21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
311860 2006 WJ26 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311861 2006 WP30 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
311862 2006 WR38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311863 2006 WR39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311864 2006 WY44 16/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
311865 2006 WZ69 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311866 2006 WN71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311867 2006 WO71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311868 2006 WA79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311869 2006 WP90 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311870 2006 WN95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
311871 2006 WV95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311872 2006 WN98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311873 2006 WW98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311874 2006 WS109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311875 2006 WW131 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
311876 2006 WF135 18/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
311877 2006 WA137 19/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
311878 2006 WH143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311879 2006 WS150 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
311880 2006 WH153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
311881 2006 WK185 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
311882 2006 WK192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311883 2006 WH204 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
311884 2006 WB206 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
311885 2006 XH18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
311886 2006 XF24 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311887 2006 XD33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311888 2006 XO35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
311889 2006 XP35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311890 2006 XS42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
311891 2006 XW50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
311892 2006 XB55 15/12/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
311893 2006 XB58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
311894 2006 XL70 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311895 2006 YG5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
311896 2006 YC9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
311897 2006 YM19 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
311898 2006 YN23 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311899 2006 YP43 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311900 2006 YR46 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL