Danh sách tiểu hành tinh/311701–311800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311701 2006 SP158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311702 2006 SS189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311703 2006 SB193 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
311704 2006 SX196 26/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
311705 2006 SB198 27/09/2006 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
311706 2006 SJ221 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
311707 2006 SG256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311708 2006 SS272 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311709 2006 SX286 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
311710 2006 SH292 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311711 2006 SN325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311712 2006 SF332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
311713 2006 SL340 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311714 2006 ST350 30/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
311715 2006 SS352 30/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
311716 2006 ST352 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
311717 2006 SJ356 30/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
311718 2006 SG359 30/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311719 2006 SL359 30/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
311720 2006 SA364 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311721 2006 ST367 27/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
311722 2006 SL368 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311723 2006 SB374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
311724 2006 SO377 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
311725 2006 SW378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
311726 2006 SZ378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
311727 2006 SY380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
311728 2006 SK382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
311729 2006 SW390 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311730 2006 SV392 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
311731 2006 SX393 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
311732 2006 SN396 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311733 2006 SV402 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
311734 2006 SJ403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
311735 2006 ST404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
311736 2006 SP411 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
311737 2006 SQ412 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
311738 2006 SV412 19/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311739 2006 TW7 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
311740 2006 TQ8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
311741 2006 TK16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311742 2006 TY17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311743 2006 TZ22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311744 2006 TF23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311745 2006 TO24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311746 2006 TT25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
311747 2006 TZ29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311748 2006 TD34 12/10/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
311749 2006 TN48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311750 2006 TE59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
311751 2006 TP68 11/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
311752 2006 TF70 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
311753 2006 TS71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
311754 2006 TA77 11/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
311755 2006 TP81 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
311756 2006 TE83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311757 2006 TK86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311758 2006 TJ93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311759 2006 TQ94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,5 km MPC · JPL
311760 2006 TO96 12/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
311761 2006 TO99 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
311762 2006 TC102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311763 2006 TV103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311764 2006 TW109 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311765 2006 TT113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
311766 2006 TX122 12/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
311767 2006 TZ122 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311768 2006 TB123 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311769 2006 TJ128 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
311770 2006 UB3 16/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
311771 2006 UO3 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
311772 2006 UM4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311773 2006 UP5 16/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
311774 2006 UO6 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
311775 2006 UJ18 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
311776 2006 UU21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311777 2006 UH29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311778 2006 UO42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311779 2006 UP42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311780 2006 UL44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311781 2006 UH52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
311782 2006 UT52 17/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
311783 2006 UL59 19/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
311784 2006 UT61 17/10/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,8 km MPC · JPL
311785 Erwanmazarico 2006 UB62 19/10/2006 CBA-NOVAC D. R. Skillman 2,9 km MPC · JPL
311786 2006 UW62 17/10/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,7 km MPC · JPL
311787 2006 UD65 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311788 2006 UZ66 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
311789 2006 UK73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311790 2006 UL73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311791 2006 UE74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
311792 2006 UK74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311793 2006 UH78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311794 2006 UJ85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
311795 2006 UJ86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
311796 2006 UO93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311797 2006 UV104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311798 2006 UD118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311799 2006 UK124 19/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
311800 2006 US125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL