Danh sách tiểu hành tinh/312801–312900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
312801 2010 WO66 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
312802 2010 XM5 05/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
312803 2010 XD71 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
312804 2010 XQ79 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
312805 2010 XN80 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
312806 2010 XG85 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
312807 2010 XM87 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
312808 2010 YS1 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
312809 2011 AJ22 03/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
312810 2011 BZ125 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
312811 2011 FP88 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312812 2011 GH 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
312813 2011 KL30 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
312814 2011 LS13 13/02/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
312815 2011 OR19 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
312816 2011 OE48 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
312817 2011 QT6 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
312818 2011 QX67 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
312819 2011 QO92 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
312820 2011 SG31 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
312821 2011 SF43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312822 2011 SO91 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312823 2011 SB113 19/01/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
312824 2011 SN123 11/03/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
312825 2011 SH135 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312826 2011 SD142 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312827 2011 SW166 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
312828 2011 SW172 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
312829 2011 SW183 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
312830 2011 SB241 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
312831 2011 SU247 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
312832 2011 SN257 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
312833 2011 TO9 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
312834 2011 TS13 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312835 2011 UP8 16/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
312836 2011 UE13 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
312837 2011 UC16 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
312838 2011 UL17 08/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
312839 2011 UL25 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
312840 2011 UW37 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
312841 2011 UO49 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
312842 2011 UW52 23/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
312843 2011 UA55 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312844 2011 UM55 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
312845 2011 UQ55 01/08/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
312846 2011 UQ61 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
312847 2011 UA78 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
312848 2011 UE78 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
312849 2011 UY81 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
312850 2011 UQ84 01/09/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
312851 2011 UZ84 15/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
312852 2011 UA85 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
312853 2011 UM86 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
312854 2011 UR86 28/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
312855 2011 UO87 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
312856 2011 UY87 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
312857 2011 UK88 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
312858 2011 UK89 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
312859 2011 UL113 14/12/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
312860 2011 UB125 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
312861 2011 UO126 08/01/2008 Gaisberg R. Gierlinger 2,0 km MPC · JPL
312862 2011 UP141 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312863 2011 UX141 11/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
312864 2011 US145 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
312865 2011 UC152 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
312866 2011 UY152 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312867 2011 UP154 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
312868 2011 UQ154 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
312869 2011 UL160 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312870 2011 UA161 20/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
312871 2011 UL161 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
312872 2011 UU163 09/11/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
312873 2011 UD164 11/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
312874 2011 UM165 07/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
312875 2011 UJ174 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
312876 2011 UY177 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
312877 2011 UY179 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 980 m MPC · JPL
312878 2011 UA180 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
312879 2011 UC192 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
312880 2011 UL196 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312881 2011 UU199 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
312882 2011 UV202 08/04/2008 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
312883 2011 UW203 21/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
312884 2011 UL242 29/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
312885 2011 UO251 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
312886 2011 UK252 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
312887 2011 US253 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
312888 2011 UN254 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
312889 2011 UV262 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
312890 2011 UL263 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
312891 2011 UB266 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
312892 2011 UE268 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
312893 2011 UE271 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312894 2011 UY271 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312895 2011 UB281 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
312896 2011 UG281 24/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
312897 2011 UH285 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
312898 2011 UT285 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
312899 2011 US296 22/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
312900 2011 UM297 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL