Danh sách tiểu hành tinh/310801–310900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310801 2002 TF199 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
310802 2002 TK199 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310803 2002 TG209 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
310804 2002 TE238 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310805 2002 TE271 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
310806 2002 TW369 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
310807 2002 TX381 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
310808 2002 TZ382 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
310809 2002 UA11 28/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,7 km MPC · JPL
310810 2002 UH21 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
310811 2002 UL21 30/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
310812 2002 UP68 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
310813 2002 UA69 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
310814 2002 UQ71 18/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310815 2002 US78 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
310816 2002 VM16 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
310817 2002 VB26 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310818 2002 VB61 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310819 2002 VN69 11/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
310820 2002 VY69 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
310821 2002 VM73 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310822 2002 VH84 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310823 2002 VM104 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310824 2002 VS139 13/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
310825 2002 VR142 05/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
310826 2002 WR8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310827 2002 WT22 24/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
310828 2002 XC 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
310829 2002 XN12 03/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310830 2002 XQ17 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310831 2002 XQ27 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310832 2002 XN34 05/12/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
310833 2002 XT38 07/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
310834 2002 XZ45 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310835 2002 XS59 11/12/2002 Desert Moon B. L. Stevens 1,8 km MPC · JPL
310836 2002 XQ65 12/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
310837 2002 XE67 10/12/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
310838 2002 XS95 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310839 2002 XQ105 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310840 2002 YE32 30/12/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
310841 2003 AK3 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
310842 2003 AK18 07/01/2003 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
310843 2003 AP20 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310844 2003 AA33 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310845 2003 AC56 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
310846 2003 AT65 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310847 2003 AM66 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
310848 2003 AY78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
310849 2003 AS90 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
310850 2003 BT 24/01/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
310851 2003 BP1 25/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
310852 2003 BL2 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
310853 2003 BH24 25/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
310854 2003 BK45 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
310855 2003 BN49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
310856 2003 BO54 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
310857 2003 BS55 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
310858 2003 BK62 28/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
310859 2003 BK78 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
310860 2003 CM9 02/02/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
310861 2003 CG26 02/02/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
310862 2003 EW40 08/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
310863 2003 FM9 20/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
310864 2003 FU9 22/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
310865 2003 FO39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
310866 2003 FE45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
310867 2003 GF28 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
310868 2003 GK42 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
310869 2003 GK47 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310870 2003 GD48 09/04/2003 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
310871 2003 GG57 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
310872 2003 HF14 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
310873 2003 HB26 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
310874 2003 HV58 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
310875 2003 JE8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310876 2003 KV33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
310877 2003 MW3 25/06/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
310878 2003 MB8 28/06/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
310879 2003 ON12 26/07/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310880 2003 OS17 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
310881 2003 PU5 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310882 2003 PH6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310883 2003 PK6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310884 2003 QU3 18/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
310885 2003 QX15 20/08/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310886 2003 QK24 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
310887 2003 QJ33 22/08/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
310888 2003 QD45 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310889 2003 QT50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
310890 2003 QO57 23/08/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
310891 2003 QG89 26/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310892 2003 QM111 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310893 2003 QB114 22/08/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
310894 2003 RF5 01/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310895 2003 RB6 04/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
310896 2003 RY9 04/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310897 2003 RJ20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
310898 2003 SD11 17/09/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
310899 2003 SX13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
310900 2003 SE14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL