Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/310701–310800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310701 2002 JB37 09/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
310702 2002 JN73 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
310703 2002 JL116 03/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
310704 2002 JV117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
310705 2002 JK119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
310706 2002 JP122 06/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
310707 2002 LN31 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
310708 2002 LO63 12/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
310709 2002 LT64 29/08/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
310710 2002 LV64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
310711 2002 MM7 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
310712 2002 NY27 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310713 2002 NG39 13/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310714 2002 NV50 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310715 2002 NQ59 04/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310716 2002 NS61 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310717 2002 NR71 09/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
310718 2002 NF72 12/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310719 2002 NY72 08/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310720 2002 NS73 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310721 2002 NL74 05/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310722 2002 OA10 21/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
310723 2002 OA26 18/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310724 2002 OC28 22/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310725 2002 PS24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
310726 2002 PE36 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310727 2002 PG36 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310728 2002 PD48 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310729 2002 PB93 14/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
310730 2002 PL98 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310731 2002 PR105 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310732 2002 PQ131 15/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
310733 2002 PA166 08/08/2002 Palomar A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
310734 2002 PH166 09/08/2002 Haleakala A. Lowe 2,0 km MPC · JPL
310735 2002 PS189 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310736 2002 PU192 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310737 2002 QG24 29/08/2002 Palomar NEAT AMO 980 m MPC · JPL
310738 2002 QR39 30/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
310739 2002 QY46 30/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310740 2002 QN53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
310741 2002 QQ53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,5 km MPC · JPL
310742 2002 QM77 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310743 2002 QG91 30/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
310744 2002 QH110 17/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310745 2002 QY127 18/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310746 2002 QF128 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310747 2002 QF141 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
310748 2002 QC146 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
310749 2002 QL147 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310750 2002 RF5 03/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310751 2002 RB27 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
310752 2002 RM27 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310753 2002 RQ48 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
310754 2002 RM50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310755 2002 RK55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
310756 2002 RC68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
310757 2002 RS89 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
310758 2002 RU122 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
310759 2002 RV123 09/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310760 2002 RS157 11/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310761 2002 RF158 11/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
310762 2002 RU186 12/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310763 2002 RM210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310764 2002 RC215 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310765 2002 RJ223 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
310766 2002 RM224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
310767 2002 RX234 08/09/2002 Haleakala R. Matson 1,1 km MPC · JPL
310768 2002 RC235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 1,2 km MPC · JPL
310769 2002 RJ245 15/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
310770 2002 RO251 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
310771 2002 RF253 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310772 2002 RU276 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
310773 2002 RS290 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
310774 2002 SO7 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310775 2002 SN13 27/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
310776 2002 SH18 28/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310777 2002 ST19 27/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
310778 2002 SV29 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
310779 2002 SP32 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
310780 2002 SX33 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
310781 2002 SH35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
310782 2002 SH36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
310783 2002 SF41 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
310784 2002 SG41 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
310785 2002 SU44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
310786 2002 SD55 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310787 2002 TH38 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
310788 2002 TY123 04/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
310789 2002 TY125 04/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
310790 2002 TP144 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
310791 2002 TP149 05/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
310792 2002 TA152 05/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310793 2002 TP160 05/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310794 2002 TO164 05/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310795 2002 TC169 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
310796 2002 TR172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
310797 2002 TE177 05/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310798 2002 TL187 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310799 2002 TL191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
310800 2002 TB198 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL