Danh sách tiểu hành tinh/310601–310700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310601 2001 XS3 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310602 2001 XG14 09/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
310603 2001 XZ21 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
310604 2001 XJ128 14/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
310605 2001 XF135 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310606 2001 XH168 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310607 2001 XW169 14/12/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
310608 2001 XB201 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310609 2001 XZ224 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
310610 2001 XK240 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
310611 2001 YU20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310612 2001 YD58 18/12/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
310613 2001 YC141 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310614 2001 YG156 20/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
310615 2001 YA158 18/12/2001 Apache Point SDSS 610 m MPC · JPL
310616 2002 AX 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
310617 2002 AY25 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
310618 2002 AN52 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
310619 2002 AB55 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310620 2002 AT93 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310621 2002 AN96 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
310622 2002 AL109 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
310623 2002 AP129 14/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
310624 2002 AN137 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
310625 2002 AU142 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
310626 2002 AG172 14/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310627 2002 AS173 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
310628 2002 AL203 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
310629 2002 AV209 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
310630 2002 BH19 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
310631 2002 CP21 05/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310632 2002 CR64 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
310633 2002 CP128 19/01/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
310634 2002 CF156 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310635 2002 CE160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310636 2002 CA164 08/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310637 2002 CN165 08/02/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
310638 2002 CS172 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
310639 2002 CE173 08/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310640 2002 CP195 10/02/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
310641 2002 CZ206 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
310642 2002 CC221 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310643 2002 CY221 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
310644 2002 CN229 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
310645 2002 CV229 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
310646 2002 CW235 13/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310647 2002 CM273 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
310648 2002 CA276 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310649 2002 CJ296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
310650 2002 CR310 07/02/2002 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
310651 2002 CF311 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
310652 2002 CX316 10/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,5 km MPC · JPL
310653 2002 DM1 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 830 m MPC · JPL
310654 2002 DU13 16/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
310655 2002 DK20 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
310656 2002 EO1 06/03/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
310657 2002 EA4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,7 km MPC · JPL
310658 2002 EK43 12/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310659 2002 EU56 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310660 2002 ET63 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
310661 2002 EJ98 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310662 2002 EM105 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310663 2002 EH106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
310664 2002 EZ106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
310665 2002 EC119 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
310666 2002 EW124 12/03/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
310667 2002 EV135 14/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310668 2002 EQ140 12/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
310669 2002 ES160 11/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310670 2002 EY162 10/03/2002 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
310671 2002 FJ6 21/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
310672 2002 FL6 21/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
310673 2002 FN13 16/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310674 2002 FM28 20/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310675 2002 FH31 20/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 750 m MPC · JPL
310676 2002 FO34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
310677 2002 FE41 16/03/2002 Kvistaberg UDAS 840 m MPC · JPL
310678 2002 GV4 10/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
310679 2002 GF5 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310680 2002 GA7 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
310681 2002 GY26 15/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
310682 2002 GC37 02/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310683 2002 GA53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
310684 2002 GW86 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
310685 2002 GX86 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
310686 2002 GQ105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
310687 2002 GA110 09/04/2002 Kvistaberg UDAS 4,2 km MPC · JPL
310688 2002 GN110 10/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310689 2002 GF114 11/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310690 2002 GP127 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
310691 2002 GS142 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
310692 2002 GM147 13/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310693 2002 GX150 14/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
310694 2002 GD171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310695 2002 GP174 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310696 2002 GZ183 09/04/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
310697 2002 HZ13 22/04/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
310698 2002 JH4 05/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
310699 2002 JU4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310700 2002 JN10 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL