Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/310401–310500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310401 1999 CW79 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
310402 1999 EE5 15/03/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
310403 1999 LF 04/06/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
310404 1999 RL1 05/09/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
310405 1999 RR37 10/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310406 1999 RL198 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310407 1999 ST22 30/09/1999 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
310408 1999 TG43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
310409 1999 TG78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
310410 1999 TO80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
310411 1999 TO125 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310412 1999 TE129 06/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310413 1999 TN150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310414 1999 TS150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310415 1999 TW175 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310416 1999 TT202 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310417 1999 TK293 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310418 1999 UX28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
310419 1999 UO33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
310420 1999 VV3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
310421 1999 VD80 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310422 1999 VK98 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
310423 1999 VA104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310424 1999 VX120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
310425 1999 VV135 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310426 1999 VU154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310427 1999 VA186 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310428 1999 WV18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310429 1999 XP19 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
310430 1999 XK139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310431 1999 XT218 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
310432 1999 XN226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
310433 2000 AH1 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
310434 2000 AP146 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310435 2000 AV156 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310436 2000 AB169 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
310437 2000 AZ206 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
310438 2000 AS234 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310439 2000 AT253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
310440 2000 BL2 25/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
310441 2000 BH34 30/01/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
310442 2000 CH59 06/02/2000 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
310443 2000 CF111 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
310444 2000 DV32 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310445 2000 DH100 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310446 2000 GR163 10/04/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
310447 2000 HL59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
310448 2000 JS9 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310449 2000 LC3 04/06/2000 Modra L. Kornoš, P. Kolény 1,6 km MPC · JPL
310450 2000 LV29 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310451 2000 PT27 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
310452 2000 QT6 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
310453 2000 QX20 24/08/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
310454 2000 QQ41 24/08/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
310455 2000 QR43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310456 2000 QM147 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310457 2000 QU147 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310458 2000 QA180 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
310459 2000 QS216 31/08/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
310460 2000 QA228 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310461 2000 QD228 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310462 2000 QW254 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
310463 2000 RE40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
310464 2000 SF 18/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
310465 2000 ST9 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
310466 2000 ST12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310467 2000 SB24 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310468 2000 SK51 23/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
310469 2000 SV53 24/09/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
310470 2000 SX86 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310471 2000 SS102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310472 2000 SA129 25/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
310473 2000 SA133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
310474 2000 SL133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310475 2000 SV167 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310476 2000 SU168 23/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
310477 2000 SG211 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310478 2000 SY242 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310479 2000 SK245 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310480 2000 SB246 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310481 2000 SA248 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
310482 2000 SX280 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310483 2000 SZ289 27/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
310484 2000 SZ302 28/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
310485 2000 SD344 22/09/2000 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
310486 2000 SB361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
310487 2000 SB362 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
310488 2000 TV30 03/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
310489 2000 TD62 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
310490 2000 UR1 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
310491 2000 UT12 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310492 2000 UK26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310493 2000 UZ30 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310494 2000 UC34 24/10/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
310495 2000 UD36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310496 2000 UY72 25/10/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
310497 2000 UJ83 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310498 2000 UJ93 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310499 2000 UV114 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310500 2000 VM21 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL