Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/310301–310400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310301 2011 UK95 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
310302 2011 UX95 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
310303 2011 UN103 19/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
310304 2011 UM105 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
310305 2011 UY105 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
310306 2011 UE107 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
310307 2011 UD108 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
310308 2011 UH112 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
310309 2011 UT112 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
310310 2011 UO113 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
310311 2011 UD114 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
310312 2011 UZ121 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
310313 2011 UD125 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
310314 2011 UG127 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
310315 2011 UN127 28/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
310316 2011 UQ131 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
310317 2011 UN134 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
310318 2011 UP134 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
310319 2011 UC141 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
310320 2011 UO149 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
310321 2011 UW157 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
310322 2011 UP160 04/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
310323 2011 UW160 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310324 2011 UD161 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
310325 2011 UT161 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310326 2011 UO164 10/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
310327 2011 UX177 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
310328 2011 UA178 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310329 2011 UW178 18/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
310330 2011 UJ180 12/05/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
310331 2011 UQ180 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
310332 2011 UP181 13/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
310333 2011 UO182 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
310334 2011 UL183 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
310335 2011 UT191 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
310336 2011 UZ195 21/07/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
310337 2011 UC197 25/09/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
310338 2011 UW200 11/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
310339 2011 UZ200 10/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
310340 2011 UJ202 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310341 2011 UJ206 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
310342 2011 UW206 30/09/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,2 km MPC · JPL
310343 2011 UU216 24/06/1997 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
310344 2011 UP239 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
310345 2011 UV241 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
310346 2011 UL244 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
310347 2011 UL245 04/12/2000 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
310348 2011 UQ247 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
310349 2011 UQ249 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
310350 2011 UY250 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
310351 2011 UL254 03/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
310352 2011 UW254 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
310353 2011 UQ257 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
310354 2011 UD259 02/10/2002 Kvistaberg Kvistaberg Obs. 1,8 km MPC · JPL
310355 2011 UY263 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
310356 2011 UM264 08/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310357 2011 UE266 08/10/2005 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
310358 2011 UH270 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
310359 2011 UQ274 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
310360 2011 UL280 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
310361 2011 UE281 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
310362 2011 UE288 13/11/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
310363 2011 UX334 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
310364 2011 UH335 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
310365 2011 UN335 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
310366 2011 UQ335 26/03/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310367 2011 UT335 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
310368 2011 UQ336 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
310369 2011 UE337 17/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
310370 2011 UF337 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
310371 2011 UM337 11/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
310372 2011 UM338 16/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
310373 2718 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
310374 1046 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
310375 2639 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
310376 3318 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 830 m MPC · JPL
310377 1993 UK5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
310378 1994 EM8 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
310379 1994 NZ 04/07/1994 Palomar E. F. Helin 2,7 km MPC · JPL
310380 1994 RS8 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
310381 1994 SV5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
310382 1995 QD6 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
310383 1995 SM 17/09/1995 Ondřejov M. Wolf 910 m MPC · JPL
310384 1995 SQ21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310385 1995 SH43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310386 1996 XC4 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
310387 1997 WT11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
310388 1997 YY15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
310389 1998 DO19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310390 1998 HC2 17/04/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 2,7 km MPC · JPL
310391 1998 HK156 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310392 1998 MU16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310393 1998 RU3 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
310394 1998 RO47 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310395 1998 TM15 14/10/1998 Caussols ODAS 820 m MPC · JPL
310396 1998 VS40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
310397 1998 WF37 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
310398 1999 AA3 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
310399 1999 CC7 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310400 1999 CW29 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL