Danh sách tiểu hành tinh/30101–30200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30101 2000 FA 16/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30102 2000 FC1 26/03/2000 Socorro LINEAR 36 km MPC · JPL
30103 2000 FY2 28/03/2000 Oaxaca J. M. Roe 3,8 km MPC · JPL
30104 2000 FA3 27/03/2000 Gekko T. Kagawa 2,5 km MPC · JPL
30105 2000 FO3 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
30106 2000 FR3 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
30107 2000 FT15 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30108 2000 FM16 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
30109 Jaywilson 2000 FQ17 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30110 Lisabreton 2000 FH20 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
30111 Wendyslijk 2000 FJ20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30112 2000 FZ25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
30113 2000 FM26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
30114 2000 FY26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
30115 2000 FQ31 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
30116 2000 FA36 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
30117 Childress 2000 FW36 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30118 2000 FC37 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30119 Lucamatone 2000 FS37 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30120 2000 FZ38 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
30121 2000 FF39 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30122 Elschweitzer 2000 FC40 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30123 Scottrippeon 2000 FF40 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30124 2000 FZ40 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
30125 Mikekiser 2000 FF41 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30126 Haviland 2000 FS41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30127 2000 FY41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30128 Shannonbunch 2000 FJ44 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30129 Virmani 2000 FT44 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30130 Jeandillman 2000 FK46 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30131 2000 FO46 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30132 2000 FP47 29/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
30133 2000 FA48 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30134 2000 FR49 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
30135 2000 FU49 30/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30136 Bakerfranke 2000 FO60 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
30137 2000 FB63 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
30138 2000 FN68 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
30139 2000 GG3 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30140 Robpergolizzi 2000 GO5 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30141 Nelvenzon 2000 GT24 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
30142 Debfrazier 2000 GS26 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30143 2000 GU29 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30144 Minubasu 2000 GP31 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
30145 2000 GG33 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
30146 Decandia 2000 GQ34 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
30147 Amyhammer 2000 GV41 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30148 2000 GP45 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30149 Kellyriedell 2000 GW45 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30150 Laseminara 2000 GC46 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30151 Susanoffner 2000 GX46 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30152 Reneefallon 2000 GW49 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
30153 Ostrander 2000 GT50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
30154 Christichil 2000 GO52 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
30155 Warmuth 2000 GQ52 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30156 2000 GH55 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30157 Robertspira 2000 GL55 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30158 Mabdulla 2000 GQ55 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
30159 Behari 2000 GR55 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30160 Danielbruce 2000 GD57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
30161 Chrepta 2000 GM57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
30162 Courtney 2000 GO57 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30163 2000 GK58 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
30164 Arnobdas 2000 GC59 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
30165 2000 GF61 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
30166 Leodeng 2000 GC62 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30167 Caredmonds 2000 GR62 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30168 Linusfreyer 2000 GG66 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30169 Raghavganesh 2000 GU67 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30170 Makaylaruth 2000 GG68 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30171 2000 GY70 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30172 Giedraitis 2000 GZ71 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
30173 Greenwood 2000 GG72 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30174 Hollyjackson 2000 GY72 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30175 Adityajain 2000 GS73 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30176 Gelseyjaymes 2000 GX73 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30177 Khashayar 2000 GV76 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30178 2000 GW77 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30179 Movva 2000 GY79 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30180 2000 GX87 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
30181 2000 GR88 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30182 2000 GC95 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
30183 Murali 2000 GL95 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
30184 Okasinski 2000 GM95 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30185 2000 GT95 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
30186 Ostojic 2000 GY95 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
30187 Jamesroney 2000 GN96 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30188 Hafsasaeed 2000 GR96 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30189 2000 GV96 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
30190 Alexshelby 2000 GW96 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
30191 Sivakumar 2000 GJ98 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30192 Talarterzian 2000 GB100 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30193 Annikaurban 2000 GL100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30194 Liamyoung 2000 GM100 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30195 Akdemir 2000 GB101 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30196 2000 GB102 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30197 Nickbadyrka 2000 GP102 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30198 2000 GR103 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30199 Ericbrown 2000 GX103 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30200 Terryburch 2000 GG104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL