Danh sách tiểu hành tinh/310901–311000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310901 2003 SO18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310902 2003 SK26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
310903 2003 SP28 18/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310904 2003 SC32 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310905 2003 SO42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
310906 2003 SD45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
310907 2003 SK45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
310908 2003 SE50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310909 2003 SL58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
310910 2003 SJ66 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
310911 2003 SY69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
310912 2003 SQ80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
310913 2003 SF82 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310914 2003 SN85 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
310915 2003 SO93 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310916 2003 SR97 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
310917 2003 SL101 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
310918 2003 SY106 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
310919 2003 SN109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
310920 2003 SC123 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
310921 2003 SS135 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310922 2003 SM145 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
310923 2003 SR150 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310924 2003 SZ166 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310925 2003 ST175 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310926 2003 SD178 19/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
310927 2003 SC235 26/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310928 2003 SV236 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
310929 2003 SN241 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
310930 2003 SP242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310931 2003 SC268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310932 2003 SL275 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310933 2003 SN286 21/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310934 2003 SJ295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
310935 2003 SX313 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
310936 2003 SE319 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
310937 2003 SM331 26/09/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
310938 2003 SK332 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
310939 2003 SY358 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
310940 2003 SX363 26/09/2003 Apache Point SDSS 770 m MPC · JPL
310941 2003 SF388 26/09/2003 Apache Point SDSS 910 m MPC · JPL
310942 2003 SN396 26/09/2003 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
310943 2003 TD10 15/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310944 2003 TC12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
310945 2003 TX15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
310946 2003 TX28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
310947 2003 UH2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
310948 2003 UM14 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
310949 2003 UH15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
310950 2003 UP26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
310951 2003 UT38 26/10/2003 Kleť Kleť Obs. 1,1 km MPC · JPL
310952 2003 UY51 18/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310953 2003 UH54 18/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310954 2003 UY54 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310955 2003 UB56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
310956 2003 UL75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
310957 2003 UX94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
310958 2003 UH97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
310959 2003 UO98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
310960 2003 UB108 19/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
310961 2003 UZ110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
310962 2003 UW116 21/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
310963 2003 UQ119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
310964 2003 UE120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310965 2003 US126 20/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310966 2003 US132 19/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
310967 2003 UK139 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310968 2003 US144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
310969 2003 UF174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
310970 2003 UA182 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310971 2003 UG204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
310972 2003 UE217 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310973 2003 UN228 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
310974 2003 UE231 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310975 2003 UA240 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310976 2003 UB270 27/10/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 900 m MPC · JPL
310977 2003 UE272 29/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310978 2003 UE278 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310979 2003 UR297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
310980 2003 UV307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
310981 2003 UP328 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
310982 2003 UZ331 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
310983 2003 UM341 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
310984 2003 UH349 19/10/2003 Apache Point SDSS 720 m MPC · JPL
310985 2003 UO369 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310986 2003 UG383 22/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
310987 2003 WP10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310988 2003 WM39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310989 2003 WO54 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310990 2003 WV81 18/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310991 2003 WH84 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310992 2003 WH90 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310993 2003 WR90 18/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310994 2003 WG100 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
310995 2003 WQ122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310996 2003 WZ129 21/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310997 2003 WT141 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310998 2003 WT144 21/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310999 2003 WF150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
311000 2003 WT157 30/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also