Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/309901–310000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309901 2009 EV19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309902 2009 EF21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
309903 2009 EZ21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
309904 2009 ER24 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309905 2009 ET25 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309906 2009 EL27 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309907 2009 ET28 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
309908 2009 EA29 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
309909 2009 EN29 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
309910 2009 EE30 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
309911 2009 FG2 17/03/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,8 km MPC · JPL
309912 2009 FX6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309913 2009 FX11 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309914 2009 FM14 19/03/2009 Celbridge D. McDonald 1,5 km MPC · JPL
309915 2009 FP14 20/03/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 980 m MPC · JPL
309916 2009 FQ14 20/03/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
309917 Sefyani 2009 FS14 20/03/2009 Vicques M. Ory 1,7 km MPC · JPL
309918 2009 FF16 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
309919 2009 FP19 21/03/2009 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
309920 2009 FS24 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
309921 2009 FX24 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
309922 2009 FE33 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309923 2009 FT34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
309924 2009 FU34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309925 2009 FN35 21/03/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
309926 2009 FJ37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309927 2009 FS38 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309928 2009 FL42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309929 2009 FG52 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
309930 2009 FY52 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
309931 2009 FP61 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309932 2009 FK62 23/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
309933 2009 FQ62 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309934 2009 FS62 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
309935 2009 FF65 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
309936 2009 FA66 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309937 2009 FB67 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309938 2009 FC71 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
309939 2009 FM72 18/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
309940 2009 FN72 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309941 2009 FG73 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
309942 2009 FM73 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309943 2009 FO73 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
309944 2009 FX74 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309945 2009 FJ75 18/03/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
309946 2009 FL76 27/03/2009 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
309947 2009 GD1 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,1 km MPC · JPL
309948 2009 GL2 14/09/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
309949 2009 GD3 14/04/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,8 km MPC · JPL
309950 2009 GQ5 01/04/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
309951 2009 HV1 17/04/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
309952 2009 HZ2 16/04/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309953 2009 HB5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309954 2009 HP5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
309955 2009 HV5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309956 2009 HK9 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
309957 2009 HF14 17/04/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
309958 2009 HH14 17/04/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
309959 2009 HJ22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309960 2009 HK23 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
309961 2009 HB25 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309962 2009 HO30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309963 2009 HV30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309964 2009 HH32 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309965 2009 HK35 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
309966 2009 HN38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309967 2009 HZ39 19/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309968 2009 HW42 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309969 2009 HF44 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309970 2009 HR44 21/04/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
309971 2009 HW48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309972 2009 HH49 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
309973 2009 HO54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309974 2009 HY57 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
309975 2009 HZ59 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
309976 2009 HM60 21/04/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
309977 2009 HO61 17/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
309978 2009 HG64 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309979 2009 HU71 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309980 2009 HX71 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
309981 2009 HJ72 26/04/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
309982 2009 HX73 19/04/2009 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
309983 2009 HB74 20/04/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
309984 2009 HZ82 26/04/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
309985 2009 HF83 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
309986 2009 HP85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
309987 2009 HQ85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309988 2009 HC87 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309989 2009 HB92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309990 2009 HC94 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
309991 2009 HW94 29/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,4 km MPC · JPL
309992 2009 HQ95 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309993 2009 HY95 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309994 2009 HV97 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309995 2009 HD100 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309996 2009 HF100 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309997 2009 HK101 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309998 2009 HO101 18/04/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
309999 2009 HO103 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
310000 2009 HD106 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also