Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/309801–309900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309801 2009 BO48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309802 2009 BH65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
309803 2009 BL70 25/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
309804 2009 BN77 25/01/2009 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
309805 2009 BO78 30/01/2009 Dauban F. Kugel 690 m MPC · JPL
309806 2009 BQ81 28/01/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
309807 2009 BP85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309808 2009 BY85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309809 2009 BP87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309810 2009 BV89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
309811 2009 BY91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
309812 2009 BT94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
309813 2009 BL96 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
309814 2009 BE98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
309815 2009 BF98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
309816 2009 BE105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309817 2009 BU105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309818 2009 BY107 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309819 2009 BS119 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309820 2009 BD130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309821 2009 BB134 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309822 2009 BX138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309823 2009 BK143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
309824 2009 BQ147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
309825 2009 BM157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
309826 2009 BO157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309827 2009 BG158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309828 2009 BU158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
309829 2009 BF165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309830 2009 BY172 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
309831 2009 BW174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309832 2009 BM177 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309833 2009 BM182 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
309834 2009 BT184 18/01/2009 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
309835 2009 BT188 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309836 2009 CK2 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
309837 2009 CC17 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
309838 2009 CG20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
309839 2009 CT21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309840 2009 CV25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
309841 2009 CL28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
309842 2009 CS39 15/02/2009 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
309843 2009 CV39 14/02/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
309844 2009 CR43 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
309845 2009 CH47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309846 2009 CD50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
309847 2009 CZ59 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309848 2009 DT3 17/02/2009 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
309849 2009 DR5 20/02/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,2 km MPC · JPL
309850 2009 DU6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
309851 2009 DB17 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
309852 2009 DS31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309853 2009 DX32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
309854 2009 DF35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
309855 2009 DF39 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
309856 2009 DX40 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
309857 2009 DT41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 730 m MPC · JPL
309858 2009 DT46 28/02/2009 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
309859 2009 DM54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309860 2009 DJ55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309861 2009 DL56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
309862 2009 DE64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
309863 2009 DC66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
309864 2009 DP72 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309865 2009 DY72 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309866 2009 DK74 26/02/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
309867 2009 DE80 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
309868 2009 DU80 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
309869 2009 DB89 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309870 2009 DR92 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309871 2009 DY94 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309872 2009 DB95 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309873 2009 DY95 25/02/2009 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
309874 2009 DH104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309875 2009 DJ105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
309876 2009 DL116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309877 2009 DH118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309878 2009 DP121 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309879 2009 DR121 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309880 2009 DD123 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309881 2009 DC124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309882 2009 DV127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
309883 2009 DJ128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
309884 2009 DE129 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
309885 2009 DB131 27/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309886 2009 DA132 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
309887 2009 DT133 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309888 2009 DU133 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
309889 2009 DH138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309890 2009 DA139 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
309891 2009 DR139 19/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309892 2009 DF140 19/02/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
309893 2009 DH140 20/02/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
309894 2009 DP140 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309895 2009 DG141 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309896 2009 DR141 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309897 2009 EM2 03/03/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 940 m MPC · JPL
309898 2009 EO3 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
309899 2009 EK4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
309900 2009 EQ14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL