Danh sách tiểu hành tinh/309701–309800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309701 2008 FX99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
309702 2008 FN115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
309703 2008 FM118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
309704 Baruffetti 2008 FD131 29/03/2008 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 4,6 km MPC · JPL
309705 2008 FR137 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
309706 Avila 2008 GP 03/04/2008 La Cañada J. Lacruz 7,5 km MPC · JPL
309707 2008 GC1 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21 km MPC · JPL
309708 2008 GP2 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
309709 2008 GE3 07/04/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 4,4 km MPC · JPL
309710 2008 GQ12 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
309711 2008 GV29 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309712 2008 GL61 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
309713 2008 GY64 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309714 2008 GF111 13/04/2008 Dauban F. Kugel 5,4 km MPC · JPL
309715 2008 GL114 09/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
309716 2008 GO114 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309717 2008 GS115 11/04/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
309718 2008 GM122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309719 2008 GQ129 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309720 2008 GP136 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
309721 2008 GU140 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
309722 2008 GT145 11/04/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
309723 2008 HJ6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309724 2008 HC18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
309725 2008 HL67 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
309726 2008 HZ68 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
309727 2008 HW69 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309728 2008 JF 01/05/2008 Catalina CSS AMO 850 m MPC · JPL
309729 2008 JU23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309730 2008 KJ39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309731 2008 LX15 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
309732 2008 QD35 30/08/2008 Charleston ARO 4,2 km MPC · JPL
309733 2008 RK4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
309734 2008 RW27 01/09/2008 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
309735 2008 RK50 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
309736 2008 SV200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309737 2008 SJ236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
309738 2008 TW22 01/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
309739 2008 TB158 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
309740 2008 UK2 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
309741 2008 UZ6 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 32 km MPC · JPL
309742 2008 UC121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
309743 2008 UA172 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
309744 2008 UL199 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309745 2008 UE268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
309746 2008 UC294 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
309747 2008 UL309 30/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
309748 2008 UM316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
309749 2008 UF356 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309750 2008 VR2 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
309751 2008 VK4 06/11/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
309752 2008 VG6 01/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
309753 2008 VT38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
309754 2008 WS72 11/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
309755 2008 WN87 12/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309756 2008 WO121 29/11/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
309757 2008 WN129 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
309758 2008 XW47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
309759 2008 XR49 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
309760 2008 XF56 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
309761 2008 YQ4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 780 m MPC · JPL
309762 2008 YN5 22/12/2008 Vallemare Borbon V. S. Casulli 770 m MPC · JPL
309763 2008 YJ15 21/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309764 2008 YM35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
309765 2008 YN54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
309766 2008 YR54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
309767 2008 YU64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
309768 2008 YQ65 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
309769 2008 YL68 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309770 2008 YG80 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
309771 2008 YU80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309772 2008 YD98 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
309773 2008 YC99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309774 2008 YH119 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309775 2008 YD125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309776 2008 YH125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309777 2008 YN133 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309778 2008 YG139 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309779 2008 YN140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309780 2008 YU140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
309781 2008 YC154 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
309782 2008 YY154 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
309783 2008 YN159 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
309784 2008 YD161 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
309785 2008 YJ163 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
309786 2008 YM165 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309787 2008 YB166 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
309788 2009 AE15 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
309789 2009 AL22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309790 2009 AS28 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309791 2009 AZ33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
309792 2009 AF40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
309793 2009 AG47 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
309794 2009 AN50 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309795 2009 BE32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309796 2009 BN36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
309797 2009 BN38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309798 2009 BL40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309799 2009 BT41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309800 2009 BP44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL