Danh sách tiểu hành tinh/309601–309700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309601 2008 BN24 31/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309602 2008 BR25 30/01/2008 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
309603 2008 BK26 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309604 2008 BQ28 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309605 2008 BY29 30/01/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
309606 2008 BJ32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
309607 2008 BV34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
309608 2008 BG37 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309609 2008 BZ39 30/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
309610 2008 BH42 31/01/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309611 2008 BK44 10/03/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
309612 2008 BV45 31/01/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
309613 2008 BT46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309614 2008 CV6 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
309615 2008 CV9 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
309616 2008 CE23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
309617 2008 CH23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309618 2008 CK25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309619 2008 CM25 01/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
309620 2008 CQ50 06/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
309621 2008 CJ56 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
309622 2008 CJ68 05/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
309623 2008 CM71 06/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
309624 2008 CN79 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
309625 2008 CA85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309626 2008 CV88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
309627 2008 CD98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309628 2008 CB99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
309629 2008 CN100 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309630 2008 CP121 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309631 2008 CO128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309632 2008 CO134 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
309633 2008 CH152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309634 2008 CY156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309635 2008 CD165 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309636 2008 CO165 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309637 2008 CD177 11/02/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
309638 2008 CL178 06/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
309639 2008 CE180 09/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
309640 2008 CL182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
309641 2008 CC192 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309642 2008 CR195 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
309643 2008 CS195 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309644 2008 CN199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
309645 2008 CA202 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
309646 2008 CA212 07/02/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
309647 2008 CZ213 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309648 2008 DR7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
309649 2008 DJ9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
309650 2008 DF20 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309651 2008 DC21 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309652 2008 DP23 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309653 2008 DS29 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
309654 2008 DP55 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
309655 2008 DT58 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309656 2008 DH61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309657 2008 DO66 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309658 2008 DM67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309659 2008 DV80 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
309660 2008 DL85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
309661 2008 DR85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309662 2008 EE 01/03/2008 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
309663 2008 EO14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309664 2008 EE23 03/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
309665 2008 EP23 03/03/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
309666 2008 EK38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
309667 2008 EA39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
309668 2008 ET40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
309669 2008 EE41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309670 2008 EP41 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309671 2008 EN49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309672 2008 EA53 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
309673 2008 EE86 07/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
309674 2008 EN88 11/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
309675 2008 EV90 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
309676 2008 ET95 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
309677 2008 EO99 05/03/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
309678 2008 ER103 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309679 2008 EG108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309680 2008 EU108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
309681 2008 ES111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
309682 2008 ES137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
309683 2008 ET147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309684 2008 ET148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309685 2008 EK153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
309686 2008 EF167 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
309687 2008 EZ168 13/03/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
309688 2008 FD3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309689 2008 FB4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309690 2008 FT13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309691 2008 FO15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
309692 2008 FE19 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
309693 2008 FU35 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
309694 2008 FJ45 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309695 2008 FZ51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
309696 2008 FA65 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
309697 2008 FM79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
309698 2008 FS87 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309699 2008 FG91 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309700 2008 FP98 30/03/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL