Danh sách tiểu hành tinh/309401–309500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309401 2007 TW237 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309402 2007 TG240 14/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
309403 2007 TF253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
309404 2007 TG258 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
309405 2007 TG262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309406 2007 TG275 11/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
309407 2007 TC280 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
309408 2007 TN280 07/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
309409 2007 TG289 11/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
309410 2007 TH292 13/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
309411 2007 TB303 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309412 2007 TV317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309413 2007 TN322 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309414 2007 TQ332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309415 2007 TE338 13/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
309416 2007 TX356 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
309417 2007 TD359 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309418 2007 TC364 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
309419 2007 TM365 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
309420 2007 TD366 09/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
309421 2007 TJ367 10/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309422 2007 TQ382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309423 2007 TS382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309424 2007 TW385 15/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
309425 2007 TH394 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
309426 2007 TX412 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,0 km MPC · JPL
309427 2007 TL419 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309428 2007 TQ422 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309429 2007 TJ426 09/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
309430 2007 TA446 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
309431 2007 TP446 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309432 2007 TR448 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
309433 2007 UU5 19/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
309434 2007 UP14 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
309435 2007 UC20 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
309436 2007 UV20 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
309437 2007 UR24 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309438 2007 UK25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309439 2007 UA31 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309440 2007 UR38 20/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309441 2007 US48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309442 2007 UT52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
309443 2007 UT54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309444 2007 UK57 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
309445 2007 UF60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309446 2007 UK71 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
309447 2007 UU75 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
309448 2007 UA90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309449 2007 UC97 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309450 2007 UC99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309451 2007 UX99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309452 2007 UM104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309453 2007 UX104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309454 2007 UM115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309455 2007 UE132 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
309456 2007 UC133 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309457 2007 UD137 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309458 2007 UF137 18/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
309459 2007 UG142 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309460 2007 VC 01/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
309461 2007 VA7 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309462 2007 VZ7 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
309463 2007 VK10 03/11/2007 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
309464 2007 VY18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
309465 2007 VC28 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309466 2007 VO42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
309467 2007 VA53 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309468 2007 VB65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
309469 2007 VJ65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309470 2007 VY73 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309471 2007 VL76 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309472 2007 VE91 07/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 940 m MPC · JPL
309473 2007 VD96 09/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 860 m MPC · JPL
309474 2007 VO102 02/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,9 km MPC · JPL
309475 2007 VQ105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309476 2007 VU109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309477 2007 VU112 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309478 2007 VD113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309479 2007 VR116 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309480 2007 VP118 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309481 2007 VC144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309482 2007 VE148 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
309483 2007 VK152 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309484 2007 VF164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309485 2007 VG198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
309486 2007 VP202 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
309487 2007 VP207 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
309488 2007 VP208 11/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309489 2007 VL237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
309490 2007 VE239 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309491 2007 VR250 08/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
309492 2007 VS266 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
309493 2007 VT269 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
309494 2007 VR274 13/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
309495 2007 VR290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309496 2007 VU294 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
309497 2007 VV299 12/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
309498 2007 VC306 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
309499 2007 VG307 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309500 2007 VP308 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL