Danh sách tiểu hành tinh/308901–309000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308901 2006 SB203 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
308902 2006 SM206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
308903 2006 SV231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
308904 2006 SK232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
308905 2006 SK234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308906 2006 SY234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308907 2006 SH236 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308908 2006 SW254 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
308909 2006 SQ261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
308910 2006 SN264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308911 2006 SW265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308912 2006 SZ268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
308913 2006 SZ273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
308914 2006 SM286 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
308915 2006 SG291 16/09/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
308916 2006 SD292 27/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
308917 2006 SH296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
308918 2006 SD305 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308919 2006 SC316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308920 2006 SO318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308921 2006 SK319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308922 2006 SA323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
308923 2006 SS325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308924 2006 SR331 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
308925 2006 SB333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308926 2006 SF334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308927 2006 SG336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
308928 2006 SE349 29/09/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
308929 2006 SE352 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
308930 2006 SW352 30/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
308931 2006 SM365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
308932 2006 SO367 26/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
308933 2006 SQ372 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 1410 km MPC · JPL
308934 2006 SV372 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 3,1 km MPC · JPL
308935 2006 SK383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
308936 2006 SL391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308937 2006 SN393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
308938 2006 SF395 17/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,1 km MPC · JPL
308939 2006 SL397 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
308940 2006 SS400 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308941 2006 SE406 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308942 2006 SV409 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
308943 2006 SL412 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
308944 2006 SO413 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
308945 2006 TY1 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
308946 2006 TZ11 15/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,1 km MPC · JPL
308947 2006 TV13 10/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308948 2006 TC14 10/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
308949 2006 TG15 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308950 2006 TJ16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308951 2006 TX16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308952 2006 TF24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308953 2006 TG32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
308954 2006 TU35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
308955 2006 TS36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308956 2006 TA38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308957 2006 TA42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308958 2006 TK44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308959 2006 TA46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
308960 2006 TL46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308961 2006 TJ47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308962 2006 TU50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
308963 2006 TE61 15/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
308964 2006 TH65 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
308965 2006 TG67 11/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
308966 2006 TD69 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
308967 2006 TH70 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308968 2006 TL74 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
308969 2006 TK77 11/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
308970 2006 TP87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
308971 2006 TJ96 12/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
308972 2006 TA97 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
308973 2006 TH99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308974 2006 TQ99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308975 2006 TY99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308976 2006 TH102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
308977 2006 TU103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308978 2006 TJ114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
308979 2006 TZ116 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
308980 2006 TB118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
308981 2006 TM123 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308982 2006 TK124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
308983 2006 TY128 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
308984 2006 TB130 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308985 2006 UA1 16/10/2006 Altschwendt W. Ries 1,5 km MPC · JPL
308986 2006 UK10 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
308987 2006 UX10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
308988 2006 UE13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
308989 2006 UK16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
308990 2006 UG17 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308991 2006 UP20 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308992 2006 UX24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308993 2006 UD32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308994 2006 UE35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
308995 2006 UY36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308996 2006 UV37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308997 2006 UD39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308998 2006 UJ39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308999 2006 UJ42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309000 2006 UH44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also