Danh sách tiểu hành tinh/310001–310100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310001 2009 JD11 14/05/2009 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
310002 2009 JJ13 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,2 km MPC · JPL
310003 2009 JD16 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
310004 2009 JP16 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
310005 2009 KE 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 22 km MPC · JPL
310006 2009 KU1 17/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
310007 2009 KK3 24/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
310008 2009 KO3 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
310009 2009 KA4 24/05/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
310010 2009 KR5 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
310011 2009 KV8 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
310012 2009 KL17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
310013 2009 KQ17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310014 2009 KZ17 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310015 2009 KO23 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
310016 2009 KD26 29/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
310017 2009 LS4 13/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
310018 2009 LD5 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
310019 2009 MJ3 01/06/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
310020 2009 QH14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310021 2009 RU3 13/09/2009 Kachina J. Hobart 860 m MPC · JPL
310022 2009 RJ63 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
310023 2009 ST177 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
310024 2009 TA 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
310025 2009 TO26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
310026 2009 UQ131 16/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
310027 2010 AH95 08/02/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
310028 2010 BJ51 25/07/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
310029 2010 DQ36 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
310030 2010 ES37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
310031 2010 FR28 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
310032 2010 FP94 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
310033 2010 FG95 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
310034 2010 GC7 06/04/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
310035 2010 GW87 13/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
310036 2010 GK104 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
310037 2010 GF106 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
310038 2010 GB108 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
310039 2010 GB118 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
310040 2010 GN121 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
310041 2010 GZ126 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310042 2010 GK127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
310043 2010 GJ136 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
310044 2010 GW159 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
310045 2010 GR160 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
310046 2010 HP32 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
310047 2010 HA43 22/04/2010 WISE WISE 15 km MPC · JPL
310048 2010 HU66 26/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
310049 2010 HU78 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
310050 2010 HO79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
310051 2010 HN82 28/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
310052 2010 JY1 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
310053 2010 JD30 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310054 2010 JW32 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
310055 2010 JW40 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
310056 2010 JC46 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
310057 2010 JE59 07/05/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
310058 2010 JF84 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
310059 2010 JR112 13/05/2010 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
310060 2010 JP116 05/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
310061 2010 JW131 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
310062 2010 JD148 16/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
310063 2010 JQ149 06/05/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
310064 2010 JV158 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
310065 2010 JO166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
310066 2010 KG8 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
310067 2010 KB9 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
310068 2010 KG9 16/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,4 km MPC · JPL
310069 2010 KW36 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
310070 2010 KL55 23/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
310071 2010 KR59 18/05/2010 WISE WISE 110 km MPC · JPL
310072 2010 KD62 18/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
310073 2010 KX81 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
310074 2010 KQ101 28/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
310075 2010 KY102 28/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
310076 2010 KY104 29/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
310077 2010 KC107 29/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
310078 2010 KF116 30/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
310079 2010 KS117 22/05/2010 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
310080 2010 LC1 01/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310081 2010 LK1 02/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 870 m MPC · JPL
310082 2010 LP72 12/03/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
310083 2010 LB83 11/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
310084 2010 LB108 10/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
310085 2010 ML92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
310086 2010 MY101 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
310087 2010 MD102 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
310088 2010 MD104 29/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
310089 2010 NF4 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
310090 2010 NK117 24/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
310091 2010 OY27 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
310092 2010 PR1 02/08/2010 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310093 2010 PC51 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
310094 2010 PH61 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
310095 2010 PE63 13/08/2010 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310096 2010 PL64 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310097 2010 PL72 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
310098 2010 PE76 10/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
310099 2010 RF22 03/09/2010 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
310100 2010 RU42 03/09/2010 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,3 km MPC · JPL