Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/308801–308900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308801 2006 QJ61 22/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
308802 2006 QR81 24/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
308803 2006 QS82 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
308804 2006 QD83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308805 2006 QG87 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308806 2006 QU98 22/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308807 2006 QK101 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308808 2006 QO103 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
308809 2006 QW112 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
308810 2006 QZ114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
308811 2006 QG118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
308812 2006 QZ118 28/08/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
308813 2006 QD124 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
308814 2006 QJ126 16/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
308815 2006 QQ147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308816 2006 QR147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308817 2006 QQ161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308818 2006 QM163 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308819 2006 QC164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
308820 2006 QK164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
308821 2006 QM164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
308822 2006 QK170 26/08/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
308823 2006 QR170 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308824 2006 QF184 18/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
308825 Siksika 2006 RH3 14/09/2006 Mauna Kea D. D. Balam 4,0 km MPC · JPL
308826 2006 RJ5 14/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
308827 2006 RV6 14/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
308828 2006 RJ11 12/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308829 2006 RG16 14/09/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308830 2006 RY19 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
308831 2006 RK21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308832 2006 RY25 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308833 2006 RC31 15/09/2006 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
308834 2006 RJ36 14/09/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308835 2006 RU38 14/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
308836 2006 RZ38 14/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
308837 2006 RW48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308838 2006 RV52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308839 2006 RY55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308840 2006 RC56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
308841 2006 RV56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308842 2006 RW57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308843 2006 RA61 14/09/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
308844 2006 RP61 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
308845 2006 RF62 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
308846 2006 RL75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308847 2006 RU76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308848 2006 RP77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308849 2006 RF80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
308850 2006 RS86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308851 2006 RZ86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
308852 2006 RW88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
308853 2006 RZ95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308854 2006 RG102 01/09/2006 Črni Vrh Črni Vrh 3,7 km MPC · JPL
308855 2006 RE104 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
308856 Daniket 2006 RS109 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,0 km MPC · JPL
308857 2006 RX114 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,2 km MPC · JPL
308858 2006 RB121 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308859 2006 SG1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308860 2006 SJ1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308861 2006 SV4 16/09/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
308862 2006 SP5 16/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
308863 2006 SW6 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
308864 2006 SD13 17/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
308865 2006 SB15 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
308866 2006 SU15 17/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
308867 2006 SD23 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
308868 2006 SY25 16/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
308869 2006 SS31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308870 2006 SX35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
308871 2006 SW38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
308872 2006 SB42 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
308873 2006 SO60 18/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
308874 2006 SM61 16/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
308875 2006 SA71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308876 2006 SU72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308877 2006 SF73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308878 2006 SC78 23/09/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,4 km MPC · JPL
308879 2006 SU78 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
308880 2006 SJ90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308881 2006 SW92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308882 2006 SL96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308883 2006 SR103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308884 2006 ST109 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308885 2006 SS133 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
308886 2006 SE139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
308887 2006 SY140 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
308888 2006 SE144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308889 2006 SV150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308890 2006 SU151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
308891 2006 SY160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308892 2006 SC162 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308893 2006 SL164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
308894 2006 SA168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308895 2006 ST176 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308896 2006 SF181 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
308897 2006 SL183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
308898 2006 SU184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
308899 2006 SL198 29/09/2006 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
308900 2006 SB199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL