Danh sách tiểu hành tinh/308701–308800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308701 2006 FR32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308702 2006 FU36 22/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
308703 2006 FT39 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
308704 2006 FL40 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
308705 2006 FW43 23/03/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
308706 2006 FP49 25/03/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
308707 2006 FC51 29/03/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
308708 2006 GD9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308709 2006 GZ11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308710 2006 GO16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
308711 2006 GO27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308712 2006 GR29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
308713 2006 GG34 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308714 2006 GY35 07/04/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
308715 2006 GT36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
308716 2006 GJ41 07/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308717 2006 GQ42 07/04/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
308718 2006 GV47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
308719 2006 GO52 02/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308720 2006 GX53 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308721 2006 HG1 18/04/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
308722 2006 HT18 23/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 670 m MPC · JPL
308723 2006 HZ20 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
308724 2006 HE24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308725 2006 HK25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308726 2006 HB28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308727 2006 HF29 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
308728 2006 HP36 20/04/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
308729 2006 HZ38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308730 2006 HR44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
308731 2006 HO48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308732 2006 HA49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308733 2006 HC69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
308734 2006 HU73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308735 2006 HO85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308736 2006 HP89 21/04/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
308737 2006 HP97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
308738 2006 HG99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308739 2006 HZ110 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
308740 2006 JC2 01/05/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
308741 2006 JJ8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
308742 2006 JL14 04/05/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
308743 2006 JY30 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
308744 2006 JO37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308745 2006 JR37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308746 2006 JT37 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
308747 2006 JA39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
308748 2006 JR44 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
308749 2006 JN45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
308750 2006 JE49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308751 2006 JA51 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
308752 2006 JG53 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
308753 2006 JD79 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 780 m MPC · JPL
308754 2006 KX10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
308755 2006 KD29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308756 2006 KY33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
308757 2006 KL40 18/05/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
308758 2006 KW42 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
308759 2006 KV52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308760 2006 KE62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308761 2006 KD65 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
308762 2006 KY101 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308763 2006 KU108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
308764 2006 LF4 09/06/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
308765 2006 OD1 19/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
308766 2006 OE4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
308767 2006 OO8 20/07/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
308768 2006 ON9 24/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
308769 2006 OB10 20/07/2006 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
308770 2006 OS10 21/07/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
308771 2006 OK13 21/07/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
308772 2006 PU3 13/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
308773 2006 PU5 12/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
308774 2006 PU17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
308775 2006 PE20 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
308776 2006 PE22 15/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
308777 2006 PG24 12/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
308778 2006 PT24 12/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
308779 2006 PD28 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
308780 2006 PO31 13/08/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
308781 2006 PX32 15/08/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
308782 2006 PH37 12/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308783 2006 QP3 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
308784 2006 QR3 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
308785 2006 QQ20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
308786 2006 QV22 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
308787 2006 QE24 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
308788 2006 QW25 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308789 2006 QR26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308790 2006 QV28 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
308791 2006 QO35 17/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308792 2006 QA40 19/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
308793 2006 QO47 20/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
308794 2006 QE49 21/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
308795 2006 QF50 22/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
308796 2006 QM52 23/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
308797 2006 QT56 24/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
308798 Teo 2006 QL57 26/08/2006 La Cañada J. Lacruz 3,0 km MPC · JPL
308799 2006 QR59 19/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
308800 2006 QU59 19/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL