Danh sách tiểu hành tinh/309501–309600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309501 2007 VN310 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
309502 2007 VG312 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309503 2007 VP319 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309504 2007 VD323 02/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
309505 2007 VU328 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309506 2007 VK330 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
309507 2007 VG331 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309508 2007 VR334 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309509 2007 WM7 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
309510 2007 WU18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
309511 2007 WK20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
309512 2007 WR20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
309513 2007 WU27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
309514 2007 WD59 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309515 2007 XR1 03/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309516 2007 XZ2 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309517 2007 XA3 02/12/2007 Lulin LUSS 2,5 km MPC · JPL
309518 2007 XK4 03/12/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
309519 2007 XZ5 04/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
309520 2007 XN8 22/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
309521 2007 XE17 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309522 2007 XX17 11/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
309523 2007 XB21 13/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,6 km MPC · JPL
309524 2007 XG24 15/12/2007 Wrightwood J. W. Young 2,7 km MPC · JPL
309525 2007 XA26 15/12/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
309526 2007 XJ28 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309527 2007 XJ32 15/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309528 2007 XA40 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
309529 2007 XR40 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
309530 2007 XN41 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
309531 2007 XO41 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
309532 2007 XO46 15/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309533 2007 YC8 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309534 2007 YK8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309535 2007 YW12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309536 2007 YJ16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309537 2007 YT20 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309538 2007 YU20 18/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
309539 2007 YJ23 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309540 2007 YK23 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309541 2007 YA28 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309542 2007 YL31 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309543 2007 YG34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309544 2007 YE36 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
309545 2007 YV36 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309546 2007 YR37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
309547 2007 YL41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309548 2007 YZ42 30/12/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
309549 2007 YS46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309550 2007 YB47 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309551 2007 YR48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309552 2007 YA55 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309553 2007 YH55 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309554 2007 YP55 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
309555 2007 YM58 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309556 2007 YZ59 29/12/2007 Mayhill A. Lowe 4,5 km MPC · JPL
309557 2007 YB61 31/12/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
309558 2007 YN71 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309559 2007 YM74 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309560 2008 AQ 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
309561 2008 AW1 08/01/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
309562 2008 AM4 09/01/2008 Lulin LUSS 1,8 km MPC · JPL
309563 2008 AX11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309564 2008 AL16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
309565 2008 AZ25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
309566 2008 AV32 14/01/2008 Costitx Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
309567 2008 AH36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
309568 2008 AX39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309569 2008 AG41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
309570 2008 AE44 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
309571 2008 AU53 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
309572 2008 AC57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309573 2008 AM58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309574 2008 AO61 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309575 2008 AY68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309576 2008 AC78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309577 2008 AV81 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
309578 2008 AQ83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
309579 2008 AC88 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309580 2008 AS93 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309581 2008 AG95 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309582 2008 AZ98 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309583 2008 AM101 15/01/2008 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
309584 2008 AR103 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309585 2008 AQ105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
309586 2008 AW110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
309587 2008 AJ112 14/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
309588 2008 AR114 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309589 2008 AH118 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309590 2008 AT129 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309591 2008 AO135 11/01/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309592 2008 AX135 11/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
309593 2008 AF136 12/01/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
309594 2008 AE137 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
309595 2008 BY4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309596 2008 BD6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309597 2008 BK11 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309598 2008 BM17 30/01/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
309599 2008 BH19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309600 2008 BD20 30/01/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL