Danh sách tiểu hành tinh/308501–308600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308501 2005 TN158 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
308502 2005 TW171 10/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
308503 2005 TN175 03/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
308504 2005 TB181 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
308505 2005 TN185 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
308506 2005 TL193 05/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
308507 2005 US7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 3,8 km MPC · JPL
308508 2005 UH14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308509 2005 UF19 22/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
308510 2005 UH19 22/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
308511 2005 UL19 22/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
308512 2005 UO27 23/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
308513 2005 UB33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308514 2005 UM34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
308515 2005 UW35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
308516 2005 UN39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
308517 2005 UA43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
308518 2005 UC47 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
308519 2005 UE50 23/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
308520 2005 UW52 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
308521 2005 UF53 23/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
308522 2005 UC65 21/10/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
308523 2005 UM75 24/10/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
308524 2005 UJ77 24/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
308525 2005 UM83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308526 2005 UN83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308527 2005 UK89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308528 2005 UC102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
308529 2005 UO107 22/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
308530 2005 UP110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308531 2005 UZ121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
308532 2005 UO126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308533 2005 UU128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308534 2005 UO134 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308535 2005 UG141 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
308536 2005 UM150 26/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
308537 2005 UD160 22/10/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
308538 2005 UV176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
308539 2005 UM182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308540 2005 UR197 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308541 2005 US204 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308542 2005 UT204 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
308543 2005 UO213 22/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
308544 2005 UU224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308545 2005 UE232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
308546 2005 UP235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308547 2005 UY235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
308548 2005 UX251 25/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
308549 2005 UF256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
308550 2005 UJ258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
308551 2005 UE266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308552 2005 UH282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308553 2005 UR288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
308554 2005 UZ307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
308555 2005 UW308 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
308556 2005 UO314 28/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
308557 2005 UT314 28/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
308558 2005 UU314 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
308559 2005 UH322 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308560 2005 UQ332 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
308561 2005 UV342 29/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
308562 2005 UX346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
308563 2005 UL348 23/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
308564 2005 UV350 23/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
308565 2005 UP370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
308566 2005 UL371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
308567 2005 UQ388 26/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
308568 2005 UU396 27/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
308569 2005 UM398 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
308570 2005 UM402 28/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
308571 2005 UP405 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
308572 2005 UL415 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308573 2005 UJ422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
308574 2005 UX423 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308575 2005 UY434 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
308576 2005 UB438 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
308577 2005 US440 29/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
308578 2005 UK471 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308579 2005 UW477 27/10/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
308580 2005 UL478 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
308581 2005 UK482 22/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
308582 2005 UL486 23/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
308583 2005 UW486 23/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
308584 2005 UN490 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
308585 2005 UO514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
308586 2005 UA515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
308587 2005 UQ516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
308588 2005 UR521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
308589 2005 UC522 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
308590 2005 UN522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
308591 2005 US525 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
308592 2005 VL2 06/11/2005 Silver Spring Silver Spring Obs. 5,2 km MPC · JPL
308593 2005 VZ31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
308594 2005 VG37 03/11/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
308595 2005 VQ47 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308596 2005 VY54 04/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
308597 2005 VS61 07/11/2005 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
308598 2005 VY62 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
308599 2005 VD80 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
308600 2005 VB85 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL