Danh sách tiểu hành tinh/309001–309100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309001 2006 UG49 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309002 2006 UG50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309003 2006 UL51 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309004 2006 UR57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309005 2006 UW73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
309006 2006 UC77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309007 2006 UL77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
309008 2006 UM78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309009 2006 UZ80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
309010 2006 UB82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309011 2006 UE83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309012 2006 UG83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
309013 2006 UM90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309014 2006 UQ90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309015 2006 UZ97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309016 2006 UH103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309017 2006 UC111 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309018 2006 US112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309019 2006 UO113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309020 2006 UY116 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309021 2006 UU119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309022 2006 UM124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309023 2006 UH130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309024 2006 UO130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309025 2006 UQ133 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309026 2006 UA134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309027 2006 UD140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309028 2006 UR146 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
309029 2006 UP154 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309030 2006 UZ155 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309031 2006 UH160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
309032 2006 UT172 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309033 2006 UF176 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
309034 2006 UJ177 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309035 2006 UV187 19/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
309036 2006 UH189 19/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
309037 2006 UR197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309038 2006 UL198 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309039 2006 UL216 29/10/2006 Kitami K. Endate 1,6 km MPC · JPL
309040 2006 UK218 30/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
309041 2006 UR221 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309042 2006 UR234 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309043 2006 UW241 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309044 2006 UB246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
309045 2006 UH247 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309046 2006 UY253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309047 2006 UB254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309048 2006 UG256 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
309049 2006 UV256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309050 2006 UB257 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309051 2006 UW259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309052 2006 UU267 27/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309053 2006 UM272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
309054 2006 UY273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309055 2006 UX274 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
309056 2006 US282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309057 2006 UC284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309058 2006 UM284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309059 2006 UO284 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309060 2006 UM286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309061 2006 UH320 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
309062 2006 UR324 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309063 2006 UU331 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
309064 2006 US335 19/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
309065 2006 UZ338 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
309066 2006 UZ358 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
309067 2006 UB359 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309068 2006 US360 19/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
309069 2006 VX5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
309070 2006 VW6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309071 2006 VM7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309072 2006 VT10 11/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
309073 2006 VP22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309074 2006 VH23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309075 2006 VC24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309076 2006 VA34 11/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
309077 2006 VB42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
309078 2006 VC46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309079 2006 VB52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309080 2006 VD56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309081 2006 VE57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309082 2006 VL65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309083 2006 VR65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309084 2006 VD72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
309085 2006 VU72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
309086 2006 VF74 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
309087 2006 VR75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
309088 2006 VB84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
309089 2006 VQ92 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309090 2006 VW95 14/11/2006 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
309091 2006 VC106 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
309092 2006 VY122 14/11/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
309093 2006 VA124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309094 2006 VW138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
309095 2006 VL139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309096 2006 VT169 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309097 2006 VE170 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
309098 2006 VB172 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
309099 2006 WC 16/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
309100 2006 WS11 16/11/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL