Danh sách tiểu hành tinh/308001–308100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308001 2004 RS102 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
308002 2004 RY104 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
308003 2004 RM108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
308004 2004 RT110 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
308005 2004 RV117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
308006 2004 RL137 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
308007 2004 RS138 08/09/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
308008 2004 RN150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
308009 2004 RX153 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
308010 2004 RE185 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
308011 2004 RQ186 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
308012 2004 RD195 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
308013 2004 RG197 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
308014 2004 RH197 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
308015 2004 RY210 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
308016 2004 RW213 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
308017 2004 RJ218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
308018 2004 RA219 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
308019 2004 RA221 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
308020 2004 RM222 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
308021 2004 RU226 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
308022 2004 RU232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308023 2004 RK254 06/09/2004 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
308024 2004 RU255 06/09/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
308025 2004 RB271 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308026 2004 RF279 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308027 2004 RG322 13/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
308028 2004 RF328 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
308029 2004 RO346 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
308030 2004 SD4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308031 2004 SH5 19/09/2004 CBA-NOVAC D. R. Skillman 780 m MPC · JPL
308032 2004 SN11 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
308033 2004 SO29 17/09/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
308034 2004 SP30 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
308035 2004 SV31 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
308036 2004 SZ32 17/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
308037 2004 ST33 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
308038 2004 SJ43 18/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
308039 2004 SA44 18/09/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
308040 2004 SA61 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
308041 2004 TN 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
308042 2004 TV8 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
308043 2004 TH10 08/10/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
308044 2004 TZ15 10/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
308045 2004 TN17 06/10/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
308046 2004 TX17 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 740 m MPC · JPL
308047 2004 TA25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
308048 2004 TV35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308049 2004 TO36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
308050 2004 TS37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308051 2004 TP39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308052 2004 TZ46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
308053 2004 TD51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308054 2004 TQ63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
308055 2004 TV68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
308056 2004 TX91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
308057 2004 TK102 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308058 2004 TW116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
308059 2004 TZ119 06/10/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
308060 2004 TX134 15/08/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
308061 2004 TL147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
308062 2004 TS147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308063 2004 TV153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308064 2004 TJ155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308065 2004 TD158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
308066 2004 TZ159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
308067 2004 TW172 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
308068 2004 TB183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308069 2004 TH199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
308070 2004 TE207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
308071 2004 TM208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
308072 2004 TJ211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
308073 2004 TV228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
308074 2004 TL238 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
308075 2004 TF240 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308076 2004 TX240 10/10/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
308077 2004 TF273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
308078 2004 TX280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308079 2004 TW292 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308080 2004 TK301 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
308081 2004 TF302 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
308082 2004 TG310 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
308083 2004 UN 17/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
308084 2004 UF1 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
308085 2004 UP6 20/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
308086 2004 UM8 21/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
308087 2004 VJ 02/11/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
308088 2004 VP4 03/11/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
308089 2004 VT6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308090 2004 VH9 03/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
308091 2004 VQ9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
308092 2004 VQ12 03/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
308093 2004 VT13 03/11/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
308094 2004 VD14 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
308095 2004 VD21 18/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
308096 2004 VY22 04/11/2004 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
308097 2004 VL26 04/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308098 2004 VF28 06/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
308099 2004 VC33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308100 2004 VU39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL