Danh sách tiểu hành tinh/309101–309200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309101 2006 WW42 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309102 2006 WP56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
309103 2006 WR63 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
309104 2006 WF71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309105 2006 WK73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309106 2006 WZ83 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
309107 2006 WR85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
309108 2006 WZ88 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309109 2006 WM93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309110 2006 WW104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309111 2006 WR113 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
309112 2006 WW118 21/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309113 2006 WP120 21/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
309114 2006 WZ122 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309115 2006 WX127 24/11/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,2 km MPC · JPL
309116 2006 WT128 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309117 2006 WT138 19/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
309118 2006 WQ149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309119 2006 WN153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309120 2006 WL174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309121 2006 WW177 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
309122 2006 WQ178 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
309123 2006 WH187 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
309124 2006 WM203 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
309125 2006 WY203 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309126 2006 XF7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309127 2006 XR9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309128 2006 XY18 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309129 2006 XM24 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309130 2006 XU25 12/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309131 2006 XG28 13/12/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
309132 2006 XP31 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309133 2006 XU34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
309134 2006 XB35 11/12/2006 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
309135 2006 XT37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
309136 2006 XQ38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309137 2006 XJ42 12/12/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
309138 2006 XY42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309139 2006 XQ51 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 39 km MPC · JPL
309140 2006 XY54 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
309141 2006 XE59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
309142 2006 XF60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309143 2006 XP66 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
309144 2006 YH4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
309145 2006 YR6 19/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 3,9 km MPC · JPL
309146 2006 YQ7 20/12/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
309147 2006 YD13 23/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 3,2 km MPC · JPL
309148 2006 YY16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309149 2006 YR27 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
309150 2006 YM37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309151 2006 YB38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
309152 2006 YW51 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309153 2006 YW55 26/12/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
309154 2007 AF4 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
309155 2007 AR4 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
309156 2007 AS4 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309157 2007 AW7 09/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309158 2007 AV9 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309159 2007 AD17 15/01/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
309160 2007 AQ18 10/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309161 2007 AW20 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
309162 2007 AZ27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309163 2007 AQ29 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
309164 2007 BX4 17/01/2007 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
309165 2007 BO7 17/01/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
309166 2007 BA8 23/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
309167 2007 BD18 17/01/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
309168 2007 BC21 22/01/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 900 m MPC · JPL
309169 2007 BL21 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309170 2007 BT22 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
309171 2007 BZ31 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309172 2007 BN49 23/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
309173 2007 BQ60 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
309174 2007 BS64 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309175 2007 BK68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309176 2007 BF75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
309177 2007 CM3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309178 2007 CV5 08/02/2007 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
309179 2007 CZ6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309180 2007 CU9 06/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
309181 2007 CF20 06/02/2007 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
309182 2007 CL20 06/02/2007 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
309183 2007 CE47 08/02/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
309184 2007 CG52 09/02/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
309185 2007 CH60 10/02/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
309186 2007 CK62 13/02/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
309187 2007 DJ13 16/02/2007 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
309188 2007 DV60 23/02/2007 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
309189 2007 DR64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309190 2007 DZ79 23/02/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
309191 2007 EZ30 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
309192 2007 EN47 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
309193 2007 ET66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309194 2007 EF74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309195 2007 ED94 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
309196 2007 EY129 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
309197 2007 ED151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
309198 2007 ES196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309199 2007 EZ199 10/03/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
309200 2007 EY211 08/03/2007 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL