Danh sách tiểu hành tinh/307801–307900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307801 2003 WF131 21/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307802 2003 WD137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307803 2003 WM137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307804 2003 WV139 21/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
307805 2003 WQ145 21/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
307806 2003 WJ146 23/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307807 2003 WD147 23/11/2003 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
307808 2003 WZ150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
307809 2003 WU157 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307810 2003 WR171 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
307811 2003 WY171 29/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
307812 2003 WQ181 21/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
307813 2003 WA189 19/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307814 2003 WK193 16/11/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
307815 2003 WU193 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
307816 2003 WT194 16/11/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
307817 2003 XM2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307818 2003 XY12 15/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307819 2003 XZ14 15/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307820 2003 XJ15 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
307821 2003 XQ35 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307822 2003 XO38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307823 2003 YT4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307824 2003 YV4 16/12/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
307825 2003 YT10 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
307826 2003 YC11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307827 2003 YZ17 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
307828 2003 YV24 18/12/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
307829 2003 YB26 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
307830 2003 YQ40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
307831 2003 YK44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307832 2003 YL46 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307833 2003 YG48 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307834 2003 YY52 19/12/2003 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
307835 2003 YF60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
307836 2003 YV65 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307837 2003 YF72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307838 2003 YW86 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307839 2003 YR91 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307840 2003 YA105 21/12/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
307841 2003 YL105 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307842 2003 YE107 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307843 2003 YR113 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307844 2003 YJ121 27/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
307845 2003 YV122 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307846 2003 YA129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307847 2003 YN130 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307848 2003 YR141 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307849 2003 YF144 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307850 2003 YY144 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307851 2003 YT146 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307852 2003 YS151 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307853 2003 YL154 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307854 2003 YG158 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307855 2003 YU180 17/12/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307856 2004 AF5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
307857 2004 AJ8 14/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307858 2004 AT8 14/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
307859 2004 AV8 14/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307860 2004 AY18 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
307861 2004 AY26 14/01/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307862 2004 BW3 16/01/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
307863 2004 BD5 16/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307864 2004 BN13 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307865 2004 BD18 18/01/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
307866 2004 BF18 18/01/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307867 2004 BX21 19/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307868 2004 BP24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307869 2004 BR25 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307870 2004 BP33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
307871 2004 BO40 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307872 2004 BN42 18/01/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
307873 2004 BO55 22/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307874 2004 BP57 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307875 2004 BM60 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307876 2004 BR65 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307877 2004 BG69 26/01/2004 Kingsnake J. V. McClusky 3,9 km MPC · JPL
307878 2004 BX71 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307879 2004 BF74 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307880 2004 BH84 25/01/2004 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
307881 2004 BV86 22/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307882 2004 BN94 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307883 2004 BT107 28/01/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
307884 2004 BX109 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
307885 2004 BE112 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307886 2004 BS119 30/01/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
307887 2004 BS145 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307888 2004 BU151 18/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307889 2004 BH162 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307890 2004 BJ162 28/01/2004 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
307891 2004 CQ6 11/02/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307892 2004 CL7 10/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
307893 2004 CX8 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307894 2004 CP18 10/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
307895 2004 CJ24 12/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
307896 2004 CQ31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307897 2004 CT35 11/02/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
307898 2004 CE37 12/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
307899 2004 CZ54 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
307900 2004 CS58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL