Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/306801–306900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306801 2001 QL20 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306802 2001 QC50 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
306803 2001 QQ61 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306804 2001 QT62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306805 2001 QO65 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306806 2001 QQ86 16/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
306807 2001 QR101 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306808 2001 QL105 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306809 2001 QG128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306810 2001 QE133 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
306811 2001 QV147 20/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
306812 2001 QA151 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
306813 2001 QZ161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
306814 2001 QS175 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306815 2001 QG193 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306816 2001 QK194 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306817 2001 QQ219 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306818 2001 QV221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
306819 2001 QM237 24/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
306820 2001 QL257 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306821 2001 QU266 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306822 2001 QT294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
306823 2001 QQ330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 610 m MPC · JPL
306824 2001 RB3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
306825 2001 RX13 10/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
306826 2001 RZ17 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306827 2001 RL22 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306828 2001 RV31 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306829 2001 RM39 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
306830 2001 RV50 11/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306831 2001 RH65 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306832 2001 RA133 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
306833 2001 RJ143 15/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
306834 2001 RZ150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
306835 2001 SE2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
306836 2001 SB16 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306837 2001 SL28 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306838 2001 SU28 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
306839 2001 SG35 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
306840 2001 SD46 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306841 2001 SL47 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306842 2001 SB49 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306843 2001 SB60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306844 2001 SO69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306845 2001 SB74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
306846 2001 ST78 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
306847 2001 SH84 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306848 2001 SU93 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
306849 2001 SO98 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306850 2001 SS119 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
306851 2001 SC120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306852 2001 SH134 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306853 2001 SB142 16/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
306854 2001 SQ143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
306855 2001 SQ147 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306856 2001 SA163 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306857 2001 SR169 17/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
306858 2001 SA185 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306859 2001 SG200 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
306860 2001 SP215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306861 2001 SL216 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
306862 2001 SR223 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
306863 2001 SB241 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306864 2001 SR249 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
306865 2001 SS263 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
306866 2001 SN268 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
306867 2001 SC269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
306868 2001 SM272 21/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
306869 2001 SH288 27/09/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
306870 2001 SJ291 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
306871 2001 SG317 25/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
306872 2001 SV321 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306873 2001 SS327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
306874 2001 SE335 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306875 2001 SX338 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306876 2001 TE 08/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
306877 2001 TT5 10/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
306878 2001 TN14 07/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
306879 2001 TY15 11/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306880 2001 TL23 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306881 2001 TY24 14/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
306882 2001 TB34 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306883 2001 TK38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306884 2001 TZ49 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
306885 2001 TO50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306886 2001 TC63 13/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
306887 2001 TU63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306888 2001 TH92 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306889 2001 TF97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306890 2001 TP97 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
306891 2001 TA98 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306892 2001 TB104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
306893 2001 TB119 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306894 2001 TW121 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
306895 2001 TT127 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306896 2001 TC146 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
306897 2001 TD152 10/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
306898 2001 TR160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
306899 2001 TJ161 11/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
306900 2001 TG167 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL