Danh sách tiểu hành tinh/30701–30800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30701 2381 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
30702 3042 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
30703 3101 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
30704 Phegeus 3250 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 27 km MPC · JPL
30705 Idaios 3365 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 45 km MPC · JPL
30706 4026 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
30707 4075 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
30708 Echepolos 4101 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 25 km MPC · JPL
30709 4107 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
30710 4137 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
30711 4186 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30712 4207 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,5 km MPC · JPL
30713 4216 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
30714 4282 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
30715 5034 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
30716 5107 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
30717 1937 UD 26/10/1937 Heidelberg K. Reinmuth 3,1 km MPC · JPL
30718 Records 1955 RB1 14/09/1955 Brooklyn Indiana University 9,2 km MPC · JPL
30719 Isserstedt 1963 RJ 13/09/1963 Tautenburg Observatory K. W. Kamper 9,2 km MPC · JPL
30720 1969 GB 09/04/1969 El Leoncito C. U. Cesco 12 km MPC · JPL
30721 1975 ST1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
30722 Biblioran 1978 RN5 06/09/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 3,3 km MPC · JPL
30723 1978 RU8 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 8,1 km MPC · JPL
30724 Peterburgtrista 1978 SX2 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 21 km MPC · JPL
30725 Klimov 1978 SA8 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 7,5 km MPC · JPL
30726 1978 VK7 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
30727 1979 MC9 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
30728 1979 QD2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 6,2 km MPC · JPL
30729 1980 TA 11/10/1980 Harvard Observatory Harvard Obs. 4,7 km MPC · JPL
30730 1981 DL 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
30731 1981 EK2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
30732 1981 EQ2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
30733 1981 EJ3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,6 km MPC · JPL
30734 1981 ES3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
30735 1981 EF7 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
30736 1981 EU7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
30737 1981 ER9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,3 km MPC · JPL
30738 1981 EO11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
30739 1981 EN14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
30740 1981 ET14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
30741 1981 EQ15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
30742 1981 EG17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,7 km MPC · JPL
30743 1981 EQ17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
30744 1981 EN18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,4 km MPC · JPL
30745 1981 EB22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
30746 1981 EG24 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
30747 1981 EM25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
30748 1981 ES25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
30749 1981 ER26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
30750 1981 EY28 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
30751 1981 EL29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
30752 1981 EQ33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
30753 1981 EL38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
30754 1981 EB39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
30755 1981 EO39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
30756 1981 ET39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,2 km MPC · JPL
30757 1981 EB40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
30758 1981 EN41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
30759 1981 EV41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
30760 1981 EY41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
30761 1981 EF42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
30762 1981 ES42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
30763 1981 EJ47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
30764 1981 EK47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
30765 1981 EJ48 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
30766 1981 UX22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
30767 Chriskraft 1983 VQ1 06/11/ 1983 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,6 km MPC · JPL
30768 1983 YK 29/12/1983 Pino Torinese G. Massone, G. DeSanctis 18 km MPC · JPL
30769 1984 ST2 25/09/1984 Anderson Mesa B. A. Skiff 3,2 km MPC · JPL
30770 1984 SL4 27/09/1984 Kleť A. Mrkos 5,4 km MPC · JPL
30771 1986 PO2 01/08/1986 Palomar E. F. Helin 3,6 km MPC · JPL
30772 1986 RJ1 02/09/1986 Kleť A. Mrkos 6,3 km MPC · JPL
30773 Schelde 1986 RJ4 06/09/1986 Smolyan E. W. Elst 10 km MPC · JPL
30774 1987 BU1 25/01/1987 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
30775 Lattu 1987 QX 24/08/1987 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL
30776 1987 QY 24/08/1987 Palomar E. F. Helin 2,7 km MPC · JPL
30777 1987 SB3 21/09/1987 Smolyan E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
30778 Döblin 1987 SX10 29/09/1987 Tautenburg Observatory F. Börngen 7,3 km MPC · JPL
30779 Sankt-Stephan 1987 UE1 17/10/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 2,6 km MPC · JPL
30780 1988 CA2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
30781 1988 CR2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
30782 1988 CC4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
30783 1988 CO4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
30784 1988 PO 11/08/1988 Palomar C. Mikolajczak, R. Coker 6,3 km MPC · JPL
30785 Greeley 1988 PX 13/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 1,5 km MPC · JPL
30786 Karkoschka 1988 QC 18/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 1,6 km MPC · JPL
30787 1988 RC 07/09/1988 Brorfelde P. Jensen 11 km MPC · JPL
30788 Angekauffmann 1988 RE3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 15 km MPC · JPL
30789 1988 RB6 03/09/1988 La Silla H. Debehogne 8,9 km MPC · JPL
30790 1988 RT11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
30791 1988 RY11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 20 km MPC · JPL
30792 1988 RP12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 18 km MPC · JPL
30793 1988 SJ3 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 19 km MPC · JPL
30794 1988 TR1 15/10/1988 Gekko Y. Oshima 4,4 km MPC · JPL
30795 1989 AR5 04/01/1989 Siding Spring R. H. McNaught 5,5 km MPC · JPL
30796 1989 CU2 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
30797 Chimborazo 1989 CV2 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
30798 Graubünden 1989 CR5 02/02/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 9,2 km MPC · JPL
30799 1989 LH 04/06/1989 Palomar E. F. Helin 6,4 km MPC · JPL
30800 1989 ST 29/09/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,6 km MPC · JPL